801

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.

Niepokalanów, 12 XI 1940

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Przewielebny Ojcze Gwardianie! [ 1 ]

Oddawca niniejszego br. Bolesław Błaszczyk przyjechał do Krakowa celem odbioru dezynfektora, na który zapłaciliśmy połowę przed wojną jeszcze. Brakuje mu do całej sumy około 1000 zł (ma 4.000) i trudno w tej chwili skądś pożyczyć.

Gdyby więc firma wymagała natychmiastowego wpłacenia wszystkiego, to poprosiłbym - jeżeli to możliwe -o łaskawe dopożyczenie tego tysiąca na okres 2 tygodni.

Z prośbą o memento za całą rodzinę zakonną w Niepokalanowie.

W św. O. Franciszku

niegodny

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] O. Anzelm Kubit był w czasie okupacji 1939-1945 gwardianem krakowskiem i zarazem komisarzem generalnym prowincji zakonnej (komisarzem w latach 1940-1947).