810

Do bł. Piusa Bartosika [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów, 1940] [ 2 ]

Maryja

Sądzę, że tym, co proszą o pomoc, nie możemy pożyczać, ani zastawu brać, ale o ile możliwe, dać jako ofiarę [ 3 ]. Słyszałem, że jedna rodzina żebrze o 80 zł a druga o 50 zł pożyczki. - Uważam, że można dać obydwom.

[O.] M[aksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana: "O. W[ikary]". Był nim bł. Pius Bartosik.

[ 2 ] Największa możliwość takich próśb była w 1940 r.

[ 3 ]W oryginale wszystkie podkreślenia dwukrotne.