811

Do bł. Piusa Bartosika [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 1940] [ 2 ]

Maria

Nocte dubitavi utrum bene feci me immiscendo causae de qua heri vespere in cartula.

Melius erit liberam manum Tibi relinquere. Ergo "wedle własnego uznania".

[O.] M[aksymilian M-a Kolbe]

[Przekład polski]

Maryja

W nocy przyszła mi wątpliwość, czy dobrze zrobiłem, mieszając [ 3 ] się do sprawy, o której [pisałem] wczoraj wieczorem na karteczce.

Lepiej będzie zostawić Ojcu wolną rękę. Zatem "wedle własnego uznania".

[O.] M[aksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana: "O. W[ikary]".

[ 2 ] Uzasadnienie jak przy dacie listu poprzedniego.

[ 3 ] Bł. Pius Bartosik, wikary klasztoru, był upoważniony do załatwiania tego rodzaju spraw w pewnej mierze; tylko ważniejsze sprawy kierowane były do św. Maksymiliana jako gwardiana Niepokalanowa.