817

Do dra med. Antoniego Henkego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN, Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 17 I 1941

Maryja!

Wielmożny Panie!

Choć z tak dużym opóźnieniem - za co bardzo przepraszam - ślę w imieniu całego klasztoru, w odpowiedzi na tak miłe życzenia noworoczne, serdeczne życzenia wzajemne dla wszystkich, których podpisy widnieją na karcie listowej.

Wszystko jest w ręku Boga i bez Jego wiedzy i zezwolenia nic się wydarzyć nie może. On zaś nie dopuszcza nigdy niczego, co by na większe dobro obrócić się nie miało.

Serdecznie pozdrawiam i polecam Niepokalanej

O. M[aksymilian M-a] K[olbe] [ 1 ]

[Adres] Dr Antoni Henke | Józefów k[oło] Błonia [ 2 ]

[ 1 ] Inicjały własnoręczne.

[ 2 ] Adres ręką br. Łukasza Kuźby.