818

Do Kazimierza Rudnickiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 17 I 1941

J[ezus] M[aryja] J[ózef]

Wielmożny Panie Dziedzicu Dobrodzieju!

Uprzejmie prosiłbym o łaskawe przyśpieszenie zwolnienia br. Ottona [ 1 ], gdyż obawiam się bardzo, by nie utracił powołania zakonnego z powodu zbyt długiego przebywania poza klasztorem. Każdy dzień przebywania na świecie dla zakonnika jest pewną stratą w budżecie duchowym, chyba że istnieje niemożliwość powrotu do warunków zakonnych, bo wtedy Pan Bóg cuda czyni, dopomagając wyjątkowo do zachowania ślubów zakonnych. Ale obecnie możliwość jest.

Z głębokim szacunkiem i wdzięcznością polecam opiece Niepokalanej

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]

[Adres] W[ielmożny] Pan | Kazimierz Rudnicki | p[oczta] Grabowiec | Tuczępy | pow[iat] Hrubieszów [ 3 ]

[ 1 ] Br. Ottona Makieły.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.

[ 3 ] Adres ręką sekretarza św. Maksymiliana, br. Kamila Banaszka.