82

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Grodno, 15 IX 1924

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

O. Innocenty [ 1 ] przywiózł i list, i grosze - niech Niepokalana nagrodzi i pomaga we wszystkim.

Czy może N. O. Prowincjał [ 2 ] mówił co o. Bonawenturze, o. Samuelowi [ 3 ], no i Tobie, że jesteście oficjalnymi Współpracownikami Wydawnictwa? Jeżeli nie, to chyba powie, bo mnie już o tym w Krakowie mówił. - Ty oczywiście niemało rzeczy już przysłałeś do druku, ale o. Bonawentura trochę zalega, wobec czego poproszę, abyście się tam we trójka porozumieli, na czym ta współpraca mogłaby polegać, zwłaszcza że jest tam pod bokiem kopalnia "mądrości" - biblioteka, czego ja nie posiadam.

Proponowałbym, żeby każdy co miesiąc cośkolwiek przesłał do wydrukowania w "Rycerzu", bez względu na to, czy to zaraz się w nim zmieścił czy też do następnego numeru poczeka (albo się do osobnej dostanie broszurki) i to nie o ile czas pozwoli, ale tak jak np. kazanie, które musi [ 4 ] być bez względu na czas, boć i numer musi wyjść, choć znikąd nikt nic nie przyśle. Przy przesyłania tych prac niechaj i będzie zamieszczona krytyka numeru poprzedniego. Termin przesłania najdalszy to 2 lub 3 miesiąca poprzedniego, tak żebym koniecznie na 5 już wszystko miał gotowe (chociaż i to już za późno na tak mało rąk do pracy).

Poproszę też o opinię co do czasopisma dla dzieci, bo inne czasopisma równolegle z pismem dla starszych starają się i coś dla dzieci sklecić, więc taki np. "Rycerzyk Niepokalanej" [ 5 ] o jakich 8 stroniczkach. - Mam też zamiar rozpocząć bibliotekę MI serią broszur i innych druków [ 6 ].

Z o. Wenantym co tam słychać, czy "nasi doctores czy maturi" [ 7 ] już przyłożyli ręki do jego biografii wedle obietnicy?

Jeszcze coś. Może byś tak sklecił wierszyk mały, coś mniej niż strona "Rycerza" dla kalendarza, który się przygotowuje? [ 8 ] Coś o Nowym Roku. A i inne wierszyki by się zdały - aha. przyślij mi ten o organiście, to go wydrukuję, co tam palcami po stole czy jak stuka.

Za bazgranie przepraszam i bardzo polecam się modlitwie, by Niepokalana zechciała sama wedle swej woli całą sprawą i Milicji, i Wydawnictwa kierować.

Twój

br. Maksymilian

[Dopisek] O. Bonawenturze i o. Samuelowi i innym serdeczne pozdrowienia.

[Adres na kopercie] Przewielebny Ojciec | Ks. Alfons M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Lwów

[Stempel pocztowy] Grodno 16 IX 24

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[ 1 ] Bł. Innocenty Guz.

[ 2 ] O. Peregryn Haczela.

[ 3 ] O. Bonawenturze Podhorodeckiemu, o. Samuelowi Rosenbaigerowi.

[ 4 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 5 ] Zob. Pisma, 335, przyp. 6.

[ 6 ] Pierwszą pozycją z serii broszur MI był życiorys sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca pióra o. Alfonsa Kolbego Zebrane ułomki z życia o. Wenantego Katarzyńca franciszkanina, Niepokalanów 1931.

[ 7 ] Nauczyciele [w Małym Seminarium we Lwowie] czy maturzyści. Określenie nie jest jednoznaczne; być może chodzi tylko o wykładowców w Małym Seminarium, z których jeden miał doktorat (o. Bonawentura Podhorodecki), a inni tylko maturę.

[ 8 ] Pierwszy kalendarz książkowy RN wydrukowano na r. 1925 w nakładzie 12 000 egz., o objętości 104 stron. Reportaż umieszczony w kalendarzu pt. Jak powstaje "Rycerz Niepokalanej", ilustrowany zdjęciami z działów: zecernia, introligatornia, drukarnia, spinanie numerów i administracja - ukazał zakonników przy ciężkiej ręcznej pracy, zbliżył wydawcę do czytelników i wzmocnił ich serdeczny stosunek. Kalendarz zdobył nie tylko nowych prenumeratorów RN, ale i pozyskał wiernych przyjaciół.