82a

Do o. Petru Iosif Pala

Oryg.: brak. - Odp.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Grodno, 30 IX 1924
G[esù] M[aria] G[iuseppe]

Carissime!

Anche la vostra "Viata" va a Cracovia ed io, come ho già scritto quasi un anno fa, sto col "Rycerz" a Grodno. Prego dunque di mandare "Viata" secondo l’indirizzo all’altra parte, cioè: "Wydawnictwo Rycerz Niepokalanej - OO. Franciszkanie - Grodno - Polonia".

Da noi "la Milizia" si invigorisce quasi ogni giorno e in Romania come va? Io, per me proporrei di cominciare a stampare anche in Romania l’organo della M.I. cioè (non so come sarebbe in rumeno) un "Cavaliere dell’Immacolata" e vedrete come la Mamma sa svolgere le cose e superare gli ostacoli. L’Immacolata, questo filo d,oro per tutti i secoli dell’esistenza del nostro Ordine, giusto che abbia un periodico Suo ovunque sta il piede francescano. - P. Bejan e P. Neculaes stanno con Lei? Tanti saluti a loro ed esponga a loro questo pensieruccio mio, cioè di uno scritto dell’Immacolata anche in Romania.

Credo che sarebbe bene ogni anno alla festa dell’Immacolata scrivere un rendiconto delle anime di M.I. ed io vorrei stamparlo nel "Rycerz". Da noi anche i Vescovi cominciano ad interessarsene (un Vescovo di [...]).

Dove è il P. Gârleanu? Sono forse anche gli altri già sacerdoti. Ed i suoi progetti di lavoro? Preghiamo ad invicem.

"Viata" ed un mucchio di novelle aspetto a Grodno.

Carissimo ad Immacolata e confr[atello]

fr. Massimiliano

[PS] Ti sbrighi colla risposta specialmente intorno alle notizie di M.I. [così] che io possa stamparle nel "Rycerz" per il dicembre.

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef]

Mój Drogi,

Wasze pismo "Viata" idzie wciąż do Krakowa, a ja, jak już pisałem blisko rok temu, przebywam z "Rycerzem" w Grodnie. Proszę więc wysyłać "Viata" pod adresem wskazanym na odwrocie, tj.: "Wydawnictwo Rycerz Niepokalanej OO. Franciszkanie - Grodno - Polonia".

U nas "Rycerstwo" się wzmacnia niemal każdego dnia, a w Rumunii jak idzie? Ja osobiście zaproponowałbym, aby też i w Rumunii rozpocząć druk organu MI, tj. (nie wiem, jak by to brzmiało po rumuńsku) "Rycerza Niepokalanej" a zobaczylibyście jak Mamusia umie rozwijać sprawy i pokonywać trudności. Niepokalana, ta nić złota przez wszystkie wieki istnienia naszego Zakonu, słusznie powinna mieć swoje czasopismo, gdziekolwiek stoi franciszkańska stopa. Czy O. Bejan [ 1 ] i O. Neculăeş [ 2 ] mieszkają razem z Ojcem? Ślę im serdeczne pozdrowienia i proszę im przedstawić ten mój pomyślunek, dotyczący czasopisma Niepokalanej również w Rumunii.

Sądzę, że byłoby dobrze rokrocznie na święto Niepokalanej napisać sprawozdanie o duszach należących do MI, a ja wydrukowałbym je w "Rycerzu". U nas również biskupi zaczynają się nim interesować (Biskup z [...] [ 3 ]).

Gdzie jest o. Gârleanu? Czy może są już inni kapłani? A jak z projektami pracy Ojca? [ 4 ] Módlmy się nawzajem.

"Viata" i furę wiadomości oczekuję w Grodnie.

Twój drogi w Niepokalanej i współbrat

br. Maksymilian

[PS] Pospiesz się z odpowiedzią, szczególnie z wiadomościami o MI, tak abym mógł je wydrukować w "Rycerzu" na grudzień [ 5 ].

[ 1 ] O. Serafin Bejan.

[ 2 ] O. Dominic Neculăeş.

[ 3 ] Kopista nie odczytał wyrazu, a redakcja nie miała możności sprawdzić tekstu według oryginału.

[ 4 ] Zob. Pisma, 32a, przyp. 6. Oryginał zawiera dwuznaczność. Pytanie może dotyczyć bowiem również planów o. Ioana Gârleanu.

[ 5 ] RN grudniowy (1924) nie zawiera wspomnianego sprawozdania.