830

Do br. Angelusa Michalskiego

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis sporządził w 1941 r. br. Mariusz Leszczyński [ 1 ].
[Niepokalanów, 2 II 1941] [ 2 ]

Drogie Dziecko,

Nieposłuszeństwa bardziej się obawiajmy, niżeli jakiegokolwiek zła materialnego, a nawet śmierci. Istotą grzechu jest nieposłuszeństwo. Piekło zamieszkują nieposłuszni, a niebo jest wyłącznie dla posłusznych. Bo posłuszeństwo to dowód miłości Pana Boga, Niepokalanej.

br. Maksymilian

[ 1 ] Według stwierdzenia samego adresata.

[ 2 ] Data przyjęta na podstawie oświadczenia adresata.