831

Do br. Juwentyna Młodożeńca

Oryg.: rkps u adresata. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 3 II 1941

Maryja!

Drogie Dziecko!

Cieszę się z Twego powołania misyjnego. Niepokalana niechaj ten bezcenny skarb przechowuje w Twej duszy i rozwija coraz więcej.

Polecajmy Jej tę sprawę pozyskania dla Niej wszystkich dusz pod słońcem

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana: "Br. Juwentyn / O. M."