84

Do OO. Franciszkanów - współpracowników RN we Lwowie [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

[Grodno, koniec lutego 1925] [ 2 ]

Już minęło lat 3, jak przy pomocy Niepokalanej obradowaliśmy nad czasopismem, organem Milicji. Niepokalana go dała, przeprowadziła przez najkrytyczniejsze czasy dla wydawnictw, umożliwiła swobodę rozwoju, opatrznościowo zsyłając maszynę drukarską i coraz bardziej doskonaląc środki produkcji (nowe maszyny, czcionki lid.). Po raz pierwszy cały wagon papieru przybędzie, a nakład sięga już pokaźnej liczby 25 000. - Cześć na wieki za to wszystko Niepokalanej.

Wielkie jednak pozostało jeszcze pole do pracy, Celem bowiem naszym cały świat Jej [ 3 ] podbić.

Już i masońskie pismo "Ameryka-Echo" zaczyna szczekać na nas - dobry znak [ 4 ].

Po com się jednak tak rozpisał? Obolałem przecież tylko podać kilka próśb jako to: 1) aby artykuły przesyłać przed pierwszym poprzedniego miesiąca, bo przy jednej i to małej maszynce prędko musimy zaczynać na tyle egzemplarzy; 2) aby się nie zdziwić, gdy czasem artykuł nie będzie zaraz zamieszczony i nie zawiesić choćby na miesiąc przysyłania bo i 2 nieraz pójdą, bo "Rycerz" bardzo a bardzo ciasny; mam jednak nadzieja, że, jak tylko zawita nowa maszyna [ 5 ], powiększymy go do 32 stron.

No i co tam jeszcze? Na dzisiaj koniec.

[br. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Uwaga św. Maksymiliana na liście: "Dla wszystkich" wskazuje, że idzie o cały zespół współpracowników redakcyjnych RN we Lwowie (o. Alfons Kolbe, o. Bonawentura Podhorodecki, o. Samuel Rosenbaiger).

[ 2 ] Format i gatunek papieru listowego, kolor atramentu, sposób pisania itd. każą umieścić list w końcu 1924 r. lub w pierwszej połowie 1925. Dla dokładniejszego ustalenia daty listu duże znaczenie ma fakt, że nakład RN osiągnął wysokość 25 000 egz. w marcu 1925 r., a wysokość nakładu musiała być znana w końcu poprzedniego miesiąca. Ponadto w pamiętniku (Pisma, 866, E) św. Maksymilian pisze pod datą 25 II 1925, że wagon papieru (pierwszy) jeszcze nie nadszedł. Biorąc to wszystko pod uwagę, przyjęto datę listu na koniec lutego 1925 r.

[ 3 ] W oryginale wyrazy "cały" i "Jej" podkreślone dwukrotnie.

[ 4 ] "Ameryka-Echo" 62 (1925) nr 2 w art. pt. Prawdziwe oblicze Kościoła Rzymskiego mówi o RN i o. Wenantym Katarzyńcu "kandydacie na świętego z Obydowa". O. Wenanty urodził się w Obydowie, b. pow. Kamionka Strumiłłowa, obecnie na Ukrainie.

"Ameryka-Echo" - tygodnik polonijny, założony w 1886 r. przez Antoniego Paryskiego. Wychodził w Toledo, Ohio, obecnie w Chicago, Illinois (USA). Później pismo przyjęło kierunek życzliwy dla Kościoła.

[ 5 ] Nie czekano na nową maszynę z powiększeniem objętości RN do 32 stron. Nowa maszyna została zmontowana dopiero w końcu sierpnia 1925 r. - zob. Pisma, 866, E.