83b

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.
Grodno, 21 II 1925

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Ojcze!

Artykulik już odbity [ 1 ]. O ile dotychczas mogłem się połapać w psychologii i smaku polskim, wydaje mi się, że większość woli artykuły zawierające całość niż czekać miesiąc na ciąg dalszy. Chociaż OO. Jezuici i w dwumiesięczniku [ 2 ] (raz na 2 miesiące) "ciąg dalszy" bez skrupułów zamieszczali. Jeden więc częściami dawany wpośród innych zawierających całość, może i nie zawadzi. Dalej bardzo by były pożądane ilustracje żywotnie połączone z treścią artykułu, niewielkie jednak, ale mniej więcej jak ćwierć strony. Ilustracje te trzeba by dać robić we Lwowie [ 3 ], a mnie przesyłać klisze już gotowe, bo w Grodnie takiego zakładu nie ma. Koszty z "Rycerza" odciągnąć. Wszystkie bowiem prawie pisma silą się na ilustracje i nie bez racji.

Dołączam wedle życzenia 5 intencji [ 4 ]; autograf o. Czeluśniaka załączam [ 5 ]. Poproszę o odpowiedź, czy może mnie o to już głowa nie boleć. Co do terminu [ 6 ] prosiłbym bardzo, by przed pierwszym poprzedniego miesiąca wysłać, bo nie możemy nadążyć.

Z prośbą o modlitwę

br. Maksymilian

[ 1 ] Mowa o artykule o. Samuela Rosenbaigera pt. Cudowny Medalik, drukowanym w odcinkach w RN od marca do września 1925 r.

[ 2 ] Prawdopodobnie "Sodalis Marianus", w 1925 r. wychodził jako dwumiesięcznik.

[ 3 ] O. Samuel Rosenbaiger przebywał w tym czasie we Lwowie jako socjusz magistra kleryków.

[ 4 ] Stypendium mszalne za zgodą zainteresowanego św. Maksymilian przeznaczał na likwidowanie długów "Rycerza".

[ 5 ] Tj. wykaz intencji, spisany przez o. Stanisława Czeluśniaka.

[ 6 ] Tj. termin nadsyłania rękopisów do druku.