870

[Wpis do pamiętnika]

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Jedna karta jednostr. zapis. Jest to karta z pamiętnika (sztambucha) o. Bernardyna Rizziego, franciszkanina; wspomniany zeszycik zawiera autografy studentów Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie, a także autografy innych osób (o. Cristoforo Zambelli, 13 VIII 1970). - Fotokop.: AN.
[Rzym,] 20 XI 1914

Gdyby Lucyfer mógł wezwać na swój ratunek N[ajświętszą] Pannę jednym słowem "Maryja", od razu by się dostał do nieba.

Tym bardziej człowiek, choćby w najcięższych i najmizerniejszych chwilach życia.

Z prośbą czasem o memento

br. Maksymilian

Tekst z dawnym numerem 869a.