872

Nihil attentioni dignum [ 1 ]

Oryg.: Archiwum Watykańskie (ASV, Secr. St. - Guerra 1914. Rubr. 244 F. 3 - Busta 13 fasc. 3. Varie). - Odp.: ms. AN. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis sporządził o. Damian Synowiec OFMConv.
[Rzym, koniec 1917 r.]

Scribens, proprias persecutiones a Germanis subditas, propter religionem catholicam et nationalitatem polonicam; derisionemque contra Summum Pontificem m eorum ephemeridis lectas, commemorando; ephemeridali passione ductus bellum usque ad eorum vim frangendum optat.


[Przekład polski]

Pisząc wspomina o własnych prześladowaniach doznawanych od Niemców z powodu katolickiej religii i polskiej narodowości oraz o kpinach [wymierzonych] przeciwko Ojcu Świętemu, które czytał w ich czasopismach; wiedziony dziennikarską pasją życzy sobie wojny aż do przełamania ich [ 2 ] potęgi.

[ 1 ] Uwaga napisana ręką św. Maksymilian, choć bez podpisu, na temat listu Augustyna Hoffinana Nadzijewskiego do papieża Benedykta XV z Schroeders, Natal 19 VIII 1917. Hoffinan twierdzi, że Niemcom można zostawić tylko tyle żołnierzy, żeby utrzymali porządek wewnętrzny. Jeżeli tego się nie zrobi, Niemcy wywołają po kilku latach nową wojnę, żeby podporządkować sobie cały świat.

[ 2 ] Niemców.