874

Memento za zmarłych

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Rzym, 28 IV 1918] [ 1 ]

1. - Za wszystkich i każdego z osobna, za których podoba się Niepokalanej.

2. - Za wszystkich i każdego z osobna, którym ja lub moi albo którzy mnie lub moim cokolwiek dobrego lub złego uczynili, powiedzieli lub pomyśleli.

1 - Babcia ([ze strony] Mamy) [ 2 ]

2 - Dziadek ([ze strony] Mamy)[ 3 ]

3 - Babcia ([ze strony] Taty) [ 4 ]

4 - Adolf Kolbe

5 - Kaczerowski

6 - Ilak

7 - Antolek

8 - Walciu

9 - Tata [ 5 ]

10 - Kubiak

11 - Jego córka

12 - Ks. Józef Azbiewicz

13 - O. Intreciaagli

14 - Br. Józef

15 - O. Bonawentura Leja

16 - Br. Dydak

17 - Ks. Schultz

18 - Ks. Zagner

19 - O. Eugeniusz Mayer

20 - Pius Rachwał

21 - 18 X O. Antoni Głowiński

22 - Br. Antoni Mansi

23 - O. Seraf[in] Gregori

24 - O. Joachim Ruszel

25 - O. Ambroży Chrzanowski

26 - O. Emil Norsa

27 - O. Bianchini

28 - O. Barić

29 - O. Franciszek Szymcz[ykiewicz]

30 - Matka br. Hieronima [Biasiego]

31 - Rodzice br. Pawła Morattiego

32 - M[on]s. Graselli (Fr Antonio)

33 - O. Jakub Perić

34 - O. Ludwik K”nig

35 - O. Izydor

36 - O. Bernard Kalisz

37 - Br. Walerian

38 - Langer (wujek)

39 - Burdygan (lekarz)

40 - Członkowie Zakonu

41 - O. Aug[ustyn] Beccari

42 - O. Ludwik

43 - O. Wenanty

44 - N[ajprzewielebniejszy] O. Marian Sobolewski

45 - O. Marcin Folta

46 - Dziadek ([ze strony] Taty) [ 6 ]

47 - O. Pr[owincjał] Alojzy Karwacki

48 - Br. Bolesław Bezzubik

49 - O. Kasjan i inni z Prow[incji] i Zak[onu]

50 - O. Dionizy Sowiak

51 - Br. Albert Olszakowski

52 - Władziu zecer

53 - O. Alfons

54 - Arc[ybiskup] Bondini (O. Duch[owny]) [ 7 ]

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Należy przyjąć, że pierwsze nazwiska zostały umieszczone na liście w dniu święceń kapłańskich, względnie wkrótce po święceniach; inne - odpowiednio później.

[ 2 ] Anna Krystyna Dąbrowska.

[ 3 ] Franciszek Dąbrowski.

[ 4 ] Helena Kolbe.

[ 5 ] Juliusz Kolbe.

[ 6 ] Jan Kolbe.

[ 7 ] W oryginale brak numeru porządkowgo 28, wobec czego przesunięto wszystkie następne pozycje o jedno miejsce wcześniej, a więc nr 29 jest obecnie numerem 28 itd. Ostatnia pozycja miała w oryginale nr 55.