886

[Postanowienia dotyczące życia wewnętrznego] [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
[Kraków, 1919]

W sobotę czytać na czytanie duchowne:

1) W pierwszą sobotę miesiąca o godz. [...] [ 2 ].

2) Na piśmie, krótko: a) sprawozdanie: zło, dobro, b) postanowienia, c) kiedy zajdzie potrzeba.

1) Brak porządku pod każdym względem. A) Jak największa chw[ała] B[oża].

2) Czynić, co na pewno lepsze (ale nie pod grzechem najmniejszym).

3) Nie zaniedbać zła w sobie albo w innych bez zapobieżenia temu, o ile mogę.

4) Wszystko w spokojnym oddaniu się i zaufaniu Niepokalanej.

5) Ułożyć podział dnia, tygod[nia], roku.

6) MI. Pociąg do ukrycia się, o ile można.

Spokojnie, ciągle, w zupełnym bezgranicznym zaufaniu Niepokalanej wypełniać Wolę Bożą; posłuszeństwo.

Renovare omnia in Christo [Ef 1,10] per Immaculatam [ 3 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Widoczny związek z notatkami z medytacji w tym okresie, np. 12 I 1919 - zob. Pisma 864, F.

[ 2 ] Godzina nie wpisana.

[ 3 ] Naprawić wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną.