899

Nowe ognisko MI

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 30.
[Kraków, przed lutym 1922] [ 1 ]

Donoszą nam z Poznania, że organizuje się tam Milicja Niepokalanej. Kierownikiem o. Bronisław Stryczny, franciszkanin.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

Tekst z dawnym numerem 900.

[ 1 ] Zamieszczone w numerze lutowym z 1922 r.