900

Zgon Ojca św.

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 30.
[Kraków, przed lutym 1922] [ 1 ]

Już po złożeniu numeru doszła nas bolesna wieść o zgonie Ojca św. Benedykta XV, wielkiego Orędownika pokoju, Dobroczyńcy ludzkości i Przyjaciela Polski.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

Tekst z dawnym numerem 901.

[ 1 ] Zamieszczone w numerze lutowym z 1922 r.