9

Do Józefa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr. Roma - S. Paolo fuori le mura.
[Zagarolo, 28 VII 1913] [ 1 ]

N[iech] b[ędzie] p[ochwalony] J[ezus] Chr[ystus]

Najdroższy Bracie!

Dowiedziałem się z lista od br. Waleriana [ 2 ] z Kalwarii, że jesteś w Czyszkach, dlatego też zaraz piszę, bo przynajmniej wiem, gdzie zaadresować. Piszę tylko ołówkiem, bo na razie nawet atramentu, nie mam u siebie. Jestem bowiem teraz (a właściwie wczoraj dopierom przyjechał} do Zagarolo, miasteczka położonego o godzinę drogi koleją z Rzymu. Wakacje będą wyśmienite. Konwent nasz stoi na górze otoczony winnicami, lasami i górami.

Życzę Ci wesołych wakacji i ściskając serdecznie proszę o modlitwę

zawsze kochający brat

br. Maksymilian

[PS] adres do mnie: S. Maria Zagarolo | vicino a Roma | Italia

[Adres] Szanowny | Józef Kolbe | w folwarku OO. Franciszkanów | w Czyszkach | pod Lwowem | Austria - Galicja

[Stempel pocztowy] Amb[ulanza] Napol [...] 28 7 [...] [ 3 ]

[ 1 ] Miejscowość i datę ustalono na podstawie porównania z listami z 8 VII 1913 i 21 X 1913 (Pisma, 8 i 10).

[ 2 ] Rodzonego brata Świętego - Franciszka Kolbego.

[ 3 ] Data roczna nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.