902

Od Redakcji

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 34.
[Kraków, przed marcem 1922] [ 1 ]

Numer obecny "Rycerza Niepokalanej" posiada o 8 stron więcej od poprzednich i dalsze numery pragniemy wydawać w tych rozmiarach. Ponieważ wszakże z jednej strony dotychczasowa cena nie wystarcza na pokrycie kosztów, z drugiej zaś jej podniesienie mogłoby biedniejszym utrudnić korzystanie z pisemka, nie podwyższamy ceny, lecz tylko polecamy się łaskawej ofiarności Czytelników.

Pierwszy kwartał kończy się tym numerem, prosimy więc wszystkich P.T. Prenumeratorów, którzy na pierwszy tylko kwartał zamówili "Rycerza", by raczyli prenumeratę wcześniej odnowić. Dla ułatwienia załączamy blankiet PKO (dotąd nie mieliśmy konta PKO).

Prosimy także o zyskiwanie jak najwięcej Prenumeratorów, gdyż przy większym nakładzie zmniejszą się koszty poszczególnych numerów.

Za przesłane artykuły "Bóg zapłać". Zaznaczyć musimy, że ze względu na zasadniczy średni poziom pisemka, artykułów przystępnych jedynie dla wyżej wykształconych przyjąć nie możemy.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

Tekst z dawnym numerem 903.

[ 1 ] Zamieszczone w numerze marcowym z 1992 r.