901

Czy tylko przypadkiem?

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 31.
[Kraków, przed lutym 1922] [ 1 ]

Przy wypłacaniu drukarni za numer styczniowy "Rycerza Niepokalanej" okazał się brak 500 Mp. Tego samego jednak dnia, tj. 9 I br. [1922], znalazł się na ołtarzu Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Franciszkanie, Kraków) list z napisem: "Dla Ciebie, Matko Niepokalana", a w nim właśnie brakującą kwotę 500 Mp. wraz z wierszykiem, który choć słaby w układzie, przecie jako wyraz serdecznego uczucia ku Niepokalanej, tu zamieszczamy:

"Kocham Cię, kocham Niepokalana,
Co dzień do Ciebie modlitwy wznoszę:
Wszakżeś Ty Matka ma ukochana,
Droższa nad wszelkie ziemskie rozkosze.

Ty wiesz, jak bardzo tęsknię do Ciebie,
Wiesz jak serdecznie Ciebie miłuję -
Kiedyż się z Tobą połączę w niebie,
I Twoją, Matko, dłoń ucałuję?

A chociaż tęsknię, a chociaż pragnę,
Jednak cierpliwie czekać tu muszę,
Aż Pan wyznaczy zgonu godzinę
I wyrwie z ciała stęsknioną duszę.

A póki jeszcze żyć mam na świecie,
O Matko moja, bardzo Cię proszę:
Niechże przez krótkie doczesne życie
Wszystko spokojnie dla Ciebie znoszę.

Wszystkie krzyżyki, upokorzenia
Pomóż mi znosić, Matko kochana,
Bym mogła kiedyś za te cierpienia
Wielbić Cię w niebie - Niepokalana!"

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

Tekst z dawnym numerem 902.

[ 1 ] Zamieszczone w numerze lutowym z 1922 r.