907

Zatwierdzenie Stow[arzyszenia] MI w Rzymie

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 78.

[Kraków, przed kwietniem 1922] [ 1 ]

Na prośbę o. Jana M. Gârleanu, franciszkanina, zatwierdził kardynał Bazyli Pompilj stowarzyszenie MI w Rzymie, z siedzibą w kaplicy Kolegium Serafickiego w Rzymie. Dekret ten w brzmieniu polskim tak opiewa: Pragnąc by krzewiło się nabożeństwo do Najśw[iętszej] Maryi Panny, powagą naszą ustanawiamy kanonicznie stowarzyszenie zwane "pobożnym związkiem Milicji Matki Bożej Niepokalanej" w Oratorium Kolegium Serafickiego OO. Franciszkanów w Rzymie - i jako ustanowione ogłaszamy.

Dan w Wikariacie, d[nia] 2 stycznia 1922 r[oku].

Bazyli Kard[ynał]
Wikariusz

Franciszek Kan[onik] Pascucci
Sekretarz

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

Tekst z dawnym numerem 893.

[ 1 ] Zamieszczone w numerze kwietniowym z 1922 r.