909

Jak można zostać członkiem MI?

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 78-79.
[Kraków, przed kwietniem 1922] [ 1 ]

Ponieważ często otrzymujemy zapytania, w jaki sposób wpisać się można w szeregi MI, więc odpowiadamy na tym miejscu, że do tego konieczne jest zgłoszenie swego imienia, nazwiska, adresu jako też i stanu do księdza, mającego władzę przyjmować (udziela jej główny zarząd MI w Krakowie) i po otrzymaniu karty wpisowej i "Cudownego Medalika", nosić odtąd medalik stale na lub przy sobie i - uczyniwszy akt poświęcenia się Najśw[iętszej] Maryi Pannie - wedle możności jak najgorliwiej wprowadzać w życie to, co na karcie wpisowej się mieści. Na końcu każdego numeru "Rycerza Niepokalanej" przedrukowujemy ten sam program MI, aby każdy czytelnik naszego miesięcznika w tym duchu mógł pracować. Niechże rozszerza się więc "Rycerz", aby liczba dbałych o chwałę Bożą i zbawienie dusz pracowników zbożnych rosła!

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze kwietniowym z 1922 r.