910

Z życia milicyjnego

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 78-79.
[Kraków, przed kwietniem 1922] [ 1 ]

Podziękowanie. Pani N. po przeczytaniu jedynie z ciekawości numeru "Rycerza Niepokalanej" odbyła spowiedź. Za co Niepokalanej niech będą dzięki!

Prośba. W intencji nawrócenia p. N. i sprowadzenia go do kratek konfesjonału zapisuje go pewna osoba, bez jego woli, do Milicji Niepokalanej, składając zarazem 1000 Mp. na nakład miesięcznika.

MI w Danii. Dzięki gorliwym zabiegom ks. Smitza [ 2 ] proboszcza w Nakskov, powstała nowa gałąź MI na duńskiej ziemi wśród zamieszkałych tam robotników polskich. Ponieważ "Rycerz Niepokalanej" i do nich dotrze, więc podajemy tu do wiadomości, że wspomniany wyżej ks. Smitz, proboszcz w Nakskov, jest głównym kierownikiem Milicji dla całej Danii, on również posiada kartki wpisowe i "Cudowne Medaliki".

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze kwietniowym z 1922 r.

[ 2 ] Ks. Egide`a Smitza.