919

Pierwszy ze środków w programie MI

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 159.
[Kraków, przed lipcem 1922] [ 1 ]

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami".

W poprzednim numerze "Rycerza" widzieliśmy pierwszą część tego aktu strzelistego na "Cudownym Medaliku". Sama Niepokalana raczyła nauczyć nas tej modlitwy. Ponieważ jednak pragniemy modlić się i za tymi, którzy Niepokalanej nie czczą ani do Niej się zwracają, więc dodajemy "i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają". Głową zaś wrogów Kościoła i dusz zbawienia w naszych czasach, to wolnomularstwo: a więc ich szczególnie wspominając, mówimy "a zwłaszcza za masonami".

Nawrócenie jest łaską, a łaskę wyprosić trzeba. Jeżeli jednak wszyscy członkowie "Milicji Niepokalanej" codziennie szczerze i gorąco modlić się będą tym aktem strzelistym, czyż możliwe, aby błagania przeszło trzechtysięcznej rzeszy miały zostać bez skutku? Nie - to codzienne ciosy wymierzone w głowę i członki piekielnego smoka, który ujarzmia tyle nieszczęśliwych i zaślepionych naszych Braci - to jeden ze środków walki!

M[iles] I[mmaculatae]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze lipcowym z 1922 r.