920

[Pocztówki MI]

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 160.
[Kraków, przed lipcem 1922] [ 1 ]

Ażeby usuwać niemoralne pocztówki, zaczęliśmy drukować pocztówki Wydawnictwa MI. W pierwszej serii była podobizna Ojca św. Piusa XI; seria ta już jest na wyczerpaniu. Obecnie wydrukowaliśmy drugą i trzecią serię na bardzo dobrym kartonie; na kartkach drugiej serii widnieje przepiękna postać N[ajświętszej] Maryi Panny z podpisem "Królowa Dziewic", w trzeciej - św. Antoni. Cena za sztukę 25 Mk., za 100 sztuk 2000 Mk. - Do nabycia w Administracji "Rycerza Niepokalanej", OO. Franciszkanie, Kraków. Wysyła się najmniej 20 sztuk za dołączeniem 60 Mk. na opakowanie i pocztę. Za granicę o 100% drożej. - Rozszerzajcie dobre pocztówki, gdyż jest to także rodzaj apostolstwa!

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze lipcowym z 1922 r.