926

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 210.
[Grodno, przed listopadem 1922] [ 1 ]

"Rycerz Niepokalanej" został przeniesiony do Grodna [ 2 ]: prosimy więc naszych Czytelników, by zechcieli łaskawie skierować korespondencję wedle nowego adresu: Administracja "Rycerza Niepokalanej" OO. Franciszkanie, Grodno.

Ceny papieru i druku znowu nadzwyczaj się podniosły. Aby więc sprostać tak trudnym warunkom wydawniczym, postanowiliśmy nabyć, za wszelką cenę, czcionki drukarskie, a jeżeliby się dało, to i maszynę drukarską. Wiemy, że na to trzeba obecnie milionów, ale ufni w Opatrzność Bożą zwracamy się do Czcicieli Niepokalanej, kochających zbłąkanych współbraci, by Jej "Rycerzowi" zechcieli przyjść łaskawie z pomocą. Czytelnicy z krajów o wysokiej walucie drobnym nawet datkiem wiele dopomóc mogą. "Rycerz Niepokalanej" powstał jedynie z ofiarności i na niej aż dotąd się wspiera, bo 80 Mk. od numeru, to obecnie kwota zbyt nikła, by mogła wystarczyć. - Wszystkim Ofiarodawcom niech Niepokalana sowicie wynagrodzi, zwłaszcza w godzinie śmierci. Jak długo "Rycerz" będzie wychodził, będzie się też za nich odprawiała corocznie Msza św. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.

Prosimy również o szerzenie "Rycerza Niepokalanej", bo zazwyczaj wrogowie szczęścia dusz ludzkich z gorliwością o wiele większą i poświęceniem szerzą złe i niemoralne piśmidła, niż synowie Boży i dzieci Niepokalanej Maryi dobre druki. Czemuż nie miałoby się dziać odwrotnie? Tych zaś, co pragną rozpowszechniać "Rycerza Niepokalanej", zawiadamiamy, że dla ułatwienia kolportażu dajemy począwszy od obecnego numeru przy zamówieniu (czy nabyciu):

ponad 10 egz[emplarzy] 10% opustu,

ponad 50 egz[emplarzy] 15% opustu,

ponad 100 egz[emplarzy] 20% opustu.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze listopadowym z 1922 r.

[ 2 ] Przeniesienie Wydawnictwa nastąpiło 22 X 1922.