94c

Do biskupa Kazimierza Michalkiewicza [ 1 ]

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985, t. 63, 272-273.

[Grodno 31 I 1926] [ 2 ]

Eminentissime ac Reverendissime Domine

Infrascriptus, ut imago Servi Dei P. Venantii Katarzyniec O.F.M.Conv. diversis in dimensionibus pro secunda editione imprimi possit, humiliter petit [ 3 ].

Ad osculum S. Anuli provolutus

Grodno 31 II [19]26

fr. Maximilianus M-a Kolbe
Ord[inis] Fr[atrum] Min[orum] Conv[entualium]

[Przekład polski]

Najdostojniejszy i Najprzewielebniejszy Panie

Niżej podpisany pokornie prosi, aby można było w różnych rozmiarach drukować jako drugie wydanie obraz sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca z zakonu franciszkanów.

Do ucałowania św. Pierścienia pochylony

Grodno 31 II [19]26

br. Maksymilian M-a Kolbe
Z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych [franciszkanów]

[ 1 ] Bp Kazimierz Michalkiewicz jako wikariusz kapitulny kierował diecezją wileńską po ustąpieniu z niej bł. Jerzego Matulewicza w sierpniu 1925 r., a przed objęciem diecezji przez bpa Romualda Jałbrzykowskiego 8 IX 1926.

[ 2 ] Data 31 II 1926 na końcu listu jest oczywistą pomyłką, skoro cenzor podpisał Nihil obstat [Bez sprzeciwu] już 1 II, a biskup na liście udzielił pozwolenia 6 II 1926.

[ 3 ] Na górnym marginesie odnotowane oryginalne pozwolenie dane przez Kurię Diec. w Wilnie: Conceditur 6 II 1926 † Casimirus Eppus. Okrągła pieczęć biskupa Kazimierza Michalkiewicza. Do pisma załączony był obraz sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca z krótkim jego życiorysem drukowanym na odwrocie, na którym umieszczono podobne do powyższego pozwolenie na druk: N. 1410 - Imprimatur † Casimirus Eppus Vic[arius] Capit[ularis] Vilnen[sis] 6 IV 1926 oraz pieczęć okrągła biskupa Kazimierza Michalkiewicza. U dołu: Nihil obstat. Grodno d. 1 februarii 1926 - L. Żebrowski [?] Libr[orum] censor.