957

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) okładka numeru styczniowego.
[Grodno, przed styczniem 1924]

W razie nieotrzymania numeru prosimy o doniesienie. Listu otwartego z napisem "reklamacja" się nie opłaca. Kto nie może płacić, niech da znać o tym. Ci zaś, którym nie przysługuje gratisowe przesyłanie, ani bezpłatne [ 1 ], jeżeli zaległej należytości nie prześlą, nie będą mogli otrzymać następnego numeru. Dopłat nie żądamy.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Według przyjętego sposobu wyrażania się w wydawnictwie RN, była różnica między egzemplarzami gratisowymi a bezpłatnymi; pierwsze wysyłano różnym osobistościom duchownym i świeckim, np. prezydentowi państwa, biskupom itd., a drugie - biednym, o ile wyrazili chęć korzystania z czasopisma.