95a

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankieciez nadr.: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie - Grodno - (Polska) | Nr konta PKO-W-150.283. - Fotokop.: AN.

Grodno, 7 IV 1926

Drogi Ojcze!

Zajęcia nie pozwoliły mi zaraz odpisać tym bardziej, że chciałem równocześnie zebrać jeszcze wiązankę wspomnień o śp. o. Wenantym, a raczej o Słudze Bożym. By nie zwlekać, ograniczam się do listu.

Zapewne Ojciec ma źródła, które zebrałem uprzednio i przesłałem śp. N[ajprzewielebniejszemu] O. Prowincjałowi Alojzemu [ 1 ], u siebie mam jego referaty i postanowienia z rekolekcji. Zbiorę jeszcze nieco materiału i na dniach nadeślę.

Co do rozkładu sądzę, że porządek chronologiczny będzie niezły; tym kierują się też inni biografowie.

Dobrze by było sporządzić szereg pytań, wedle których nożna by badać tych, co S[ługę] B[ożego] o. Wenantego znali, lub o nim od innych słyszeli, protokołując najdrobniejsze szczegóły i polecając jak najobszerniejsze (z okolicznościami) opowiadania badanym.

Wyobrażam sobie rozdziały np.:

Lata dziecięce

Pierwsza Komunia św.

W szkółce wiejskiej (ludowej szkole)

Na studiach we Lwowie (gimnazjum? seminarium)

Powołanie zakonne (pierwsze przejawy, kiedy, rozwój aż do dojrzewania)

Na nowicjacie

O. Wenanty klerykiem

Prymicje

Wikariusz w Czyszkach

Magister nowicjuszy

Czciciel Niepokalanej (o Milicji też)

Śmierć błogosławiona

Łaski za przyczyną S[ługi] B[ożego] o. Wenantego

Jest to rzut bez obmyślenia. Dużo rozdziałów dałoby się pododawać, jak np.

Pokora o. Wenantego

Posłuszeństwo

Cierpliwość

Gorliwość apostolska itd.

Dostałem "imprimatur" na obrazki o. Wenantego w różnych rozmiarach; na nich więc znowu, może wspomnę, że rychło będzie biografia.

Kwestionariusz proszę i mnie przysłać, to i ja może sobie jeszcze co przypomnę.

Kończę, bo rekolekcje i roboty moc.

Z prośbą o modlitwę

br. Maksymilian

PS - 1) Przepraszam i o. Jerzego [ 2 ], że rzadko mu na co odpiszę, ale nie mogę czy nie umiem nadążyć z pracą.

2) Oczekuję jednak... od o. Bonawentury - pogadanek. Zanadtom natrętny, prawda? Ale co robić, kiedy naprawdę źle na świecie i trzeba koniecznie rozruszać prasę, a nawet koniecznie dojść do dziennika. Jest to zdaniem papieża tyle, co zbudować 7 kościołów.

3) A może by tak podczas wakacji zrobić zjazd redaktorski [ 3 ] dla ustalenia planu wojny na rok choćby?...

[ 1 ] O. Alojzemu Karwackiemu.

[ 2 ] O. Samuel przebywał wówczas we Lwowie, pełniąc obowiązki magistra kleryków profesów i prowadząc wykłady - podobnie jak o. Jerzy Wierdak i o. Bonawentura Podhorodecki - w prywatnym gimnazjum ogólnokształcącym OO. Franciszkanów we Lwowie.

[ 3 ] O. prowincjał Peregryn Haczela mianował oficjalnymi współpracownikami Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej" o. Alfonsa Kolbego, o. Bonawenturę Podhorodeckiego i o. Samuela Rosenbaigera - zob. Pisma, 82.