97

Do Ludwika Herzoga

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.
Grodno, 30 VI 1926

Wielmożny Panie Poruczniku,

Przepraszam najmocniej, że tak późno odpisuję na łaskawy list z 18 bm., ale nawał pracy nieraz nie pozwala załatwić na czas korespondencji.

Z największą przyjemnością zamieszczę w "Rycerzu" sprawozdanie z poświęcenia się pułku Prz[enajświętszemu] Sercu Jezusowemu [ 1 ], ale w lipcowym numerze nie mogłem tego uczynić, gdyż maszyny z "Rycerzem" ruszają pomiędzy 5 a 10 poprzedniego miesiąca: było więc już za późno. - Poległych w Warszawie Rycerzy Niepokalanej w walce... z masonerią [ 2 ] (bo tak jest rzeczywiście} też w "Rycerzu" zamieszczę.

Zapewne reszta "Rycerza" czerwcowego już dawno doszła. Opóźnienie było ogólne i pochodziło z choroby kierownika drukarni [ 3 ] (brata zakonnego) i innych trudności. Dodałem brata zakonnego, gdyż u nas pracują sami zakonnicy, kontynuując tradycję wieków dawniejszych, kiedy to w murach zakonnych przepisywano rękopisy.

Życząc jak najobfitszego błogosławieństwa Niepokalanej w zdobywaniu dla Niej dusz, a przez Nią Prz[enajświętszemu] Sercu Jezusowemu

z głębokim szacunkiem

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. art. Rocznica poświęcenia się Sercu Jezusowemu 58 Pułku [Piechoty] Wielkopolskiej, RN 5 (1926) 242. Pułk liczył w swych szeregach 90 członków MI.

[ 2 ] Aluzja do przewrotu majowego w 1926 r.

[ 3 ] Br. Alberta Olszakowskiego.

[ 1 ] Zob. art. "Rocznica poświęcenia się Sercu Jezusowemu 58 pułku Wielkopolskiego" RN 5(1926) 242. Pułk liczył w swych szeregach 90 członków MI i 75 abonentów "Przewodnika Katolickiego".

[ 2 ] br. Albert Olszakowski