976

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) okładka numeru sierpniowego.
[Grodno, przed sierpniem 1924]

"Rycerza" może otrzymać każdy, bo ubogim, których nie stać nawet na tak nikły wydatek, ślemy Niepokalanej "Rycerza" darmo; od innych za to przyjmujemy ofiary, opierając się nie na kasach i bankach, ale na Bożej Opatrzności przez Niepokalaną. - Prosimy więc wszystkich dla miłości ku Niepokalanej o szerzenie wedle sił i wszelkimi sposobami Jej "Rycerza", by jak najprędzej zagościł on w każdym domu.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]