984

[Apel w sprawie szkoły wyznaniowej] [ 2 ]

Oryg.: brak. - Dryk.: RN 3 (1924) 199-200.

Grodno, przed październikiem 1924] [ 1 ]

Panowie Senatorzy i Posłowie, którzy kruszycie kopie o bezwyznaniową szkołę, pamiętajcie, że tysiące niewinnych dzieci do was słusznie będzie czuło żal. że "pierwej" o Bogu nie wiedziały i wy jesteście najokrutniejszymi wrogami młodzieży i narodu godnymi surowej kary po śmierci i na tym jeszcze świecie.

To samo tyczy się wszystkich Obywateli i Obywatelek, którzy i które odważają się głosować na takich karygodnych kandydatów, popierać ich słowem, piórem albo prenumerowaniem, lub szerzeniem "bezwyznaniowych" piśmideł [ 3 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze październikowym z 1924 r.

[ 2 ] Jest to konkluzja artykułu pt. Skutki szkoły bezwyznaniowej, RN 3 (1924) 196-199. Artykuł został przetłumaczony z pisma "Eichsfelder Volksblütter".

[ 3 ] Powstałe w 1921 r. Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich prowadziło wówczas dość ożywioną działalność antyreligijną, do której dołączały się także ugrupowania socjalistyczne i komunistyczne.