100

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Zakopane [ 1 ], 19 IX 1926

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Proszą powiedzieć o. gwardianowi [ 2 ], że tym razem nie zapomniałem oddać Mariankom [ 3 ] w Warszawie 500 zł a conto ornatu.. Co do owej słabości podszewkowej, dowodziła przełożona, że to mocny, przedwojenny materiał, silny jak skóra.

Zainstalowałem się u Sióstr Sercanek [ 4 ] na Łukaszówkach; tu też proszę skierowywać korespondencje skierowaną do mnie imiennie.

Co tam słychać?

Aż mi nijako wypoczywać, gdy poczciwi bracia harują. - Niech br. Ewaryst [ 5 ] stale pomaga br. Albertowi [ 6 ] podwieczorkować i jadać drugie śniadania, a wszystko z masłem.

Zauważyłem, że niektórzy z ojców więcej się kierują rozumem niż wiarą, porządkiem naturalnym niż nadprzyrodzonym i stąd widzą w przełożonych raczej mniej lub więcej mądrych i roztropnych ludzi, niż zastępców Boga. O! czuwaj bardzo [ 7 ], by ta zaraza destrukcyjna, co odbiera wszelką zasługę świętemu Posłuszeństwu, nie tknęła braci.

O. Edmundowi [ 8 ] powiedz, żem na Łukaszówkach, bo jako poznański zakrystian obiecał coś intencji przesłać.

Zawiadamiam, że intencje spisane na kartce znajdującej się w księdze kasowej (2 po 5 zł i kilka po 2 zł) są to intencje nie wpisane do księgi zakrystyjnej, ani pieniądze nie dane do zakrystii (z wyjątkiem intencji przekreślonej kredką, zdaje się).

O. Czesławowi wręczyłem 105 zł na Asyż [ 9 ] i 14 zł na Grób św. O. Franciszka [ 10 ]. Proszę to uwzględnić. Br. Grabriel [ 11 ] wie jak (mam jednak podejrzenie, czy br. Gabriel nie pomylił się mówiąc, że 14 jest na Grób, proszę sprawdzić).

O. Czesław ma tam coś pieniędzy na "Pochodnię" [ 12 ]. Posłać ma czek i warto zaznaczyć, że reklama pociągnie grubsze wydatki. Zorientuj się w ogóle w sprawie reklamy. "Pochodni" na październik, by się jakoś koniec z końcem in re albo in proxima spe [ 13 ] złączył. Też za wydrukowanie więcej jak 5 000 (dla reklamy) odpowiednio trzeba pobrać "należytość" z kasy "Pochodni" większą. O tym można przedtem powiadomić o. Czesława.

Kończę, śląc serdeczne pozdrowienie Przew. O. Gwardianowi, o. Fordonowi (nie zapomnij im tego powiedzieć); o. Innocentemu i Edwardowi też [ 14 ]. A braciom kochanym powiedz, że im z całego serca ślę kapłańskie błogosławieństwo i życzenie, by mnie w chorobie nie naśladowali, chyba że taka Wola Niepokalanej.

Twój

br. Maksymilian

[Dopisek] Ponieważ z 400 zł, które zabrałem, 119 otrzymał o. Czesław jako należne na Asyż i Grób, przeto wpisz do księgi kasowej, żem wziął 281 zł.

[ 1 ] Zły stan zdrowia św. Maksymiliana wymagał dłuższej kuracji (zob. Pisma, 99). Powiadomiony o tym o. prowincjał Peregryn Haczela polecił Świętemu wyjechać do Zakopanego, a na jego miejsce przysłał z Poznania jego młodszego brata, o. Alfonsa (zob. Pisma, 866, G).

[ 2 ] O. Maurycemu Madzurkowi.

[ 3 ] Zob. Pisma, 51, przyp. 10. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadziły w Warszawie szwalnię w domu przy ul. Hożej i ul. Żelaznej. Szwalnie wykonywały też hafty kościelne.

[ 4 ] Zob. Pisma, 31, przyp. 2.

[ 5 ] Br. Ewaryst Biegas.

[ 6 ] Br. Albertowi Olszakowskiemu.

[ 7 ] W oryginale wyraz podkreślony czterokrotnie.

[ 8 ] O. Edmundowi Dulikowi.

[ 9 ] 25 X 1925 rząd włoski zwrócił Zakonowi OO. Franciszkanów (OFMConv) Bazylikę kryjącą Grób św. Franciszka oraz Święty Konwent z nią złączony. W 1866 r., podczas wydziedziczania klasztorów, przeszedł on na własność państwa i został zamieniony na zakład wychowawczy - zob. Album Generale Ordins Fratrum Minorum Conventualium, Roma 1960, 22; RN 6 (1927) 376; o. A. Orlich (Orlini), Litterae circulares de recuperando Sacro Conventu Assisiensi - (15 XII 1925), "Comm. Ord". 23 (1926) 18-20; tegoż, Litterae circulares de recuperato Sacro Conventu Assisiensi - (11 X 1927), "Comm. Ord." 24 (1927) 276-278. Franciszkanie podjęli prace nad odnową swoich najdroższych pamiątek. Dzieło to finansowały wszystkie prowincje zakonu. O. Czesław Kellar był mianowany przez władze zakonne delegatem prowincjalnym do zbierania ofiar na Sacro Convento - zob. "Comm. Ord." 23 (1926) 52-53.

[ 10 ] Chodziło prawdopodobnie o składki na Franciszkańską Krucjatę Misyjną - zob. Pisma, 107, przyp. 16.

[ 11 ] Br. Gabriel Siemiński.

[ 12 ] Zob. Pisma, 96, przyp. 3.

[ 13 ] Rzeczywiście albo w najbliższej przyszłości.

[ 14 ] O. gwardianowi Maurycemu Madzurkowi, o. Melchiorowi Fordonowi, bł. Innocentemu Guzowi i o. Edwardowi Kustroniowi.