100a

Do administracji [ 1 ] "Rycerza Niepokalanej" w Grodnie

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Zakopane, 19 IX 1926] [ 2 ]

1) Z zabranego rocznika z 1926 pozostał mi tylko styczeń i luty, resztę w pociągu rozdałem jako okazowe - proszę o dosłanie brakujących [numerów] (od marca do września włącznie).

2) Proszę przesłać: a) ze 30 numerów wrześniowych, b); kilkadziesiąt medalików, c) kilkanaście dyplomików [MI].

3) Nowi prenumeratorzy (posłać ["Rycerza Niepokalanej"] od stycznia i czek):

1 - Pawłowski - Grajewo - dwór (ten adres jeszcze z kongresu w Warszawie [ 3 ] - może już zapisany?);

2 - Wł. Bonkowski - Merlebach - rue Marechal Foch Nr 10 - (Moselle) - France (Francja). Jest to nauczyciel, który około 25 bm. do Francji wraca i obiecał propagować "Rycerza". - Bez czeku, bo zagranica.

3 - Piegrzymek Józef - Siersza k. Trzebini (Kr[akowskie]);

4 - Jakubowska - Grobla 5 - Kraków;

5 - Kamesz - urzędnik w kopalni węgla "Artur" - Siersza k. Trzebini;

6 - Łopata Władysław - Warsztaty Kolejowe - Kraków-Płaszów (socjalista młody; warto posłać jaką książeczkę o socjalizmie).

O ile jeszcze nie prenumeruje "Rycerza" ks. prałat Pilch w Kielcach - Seminarium Duchowne - to i jemu jeden numer z czekiem posłać, a można i od stycznia.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Wskazuje na to uwaga św. Maksymiliana na górze listu: "Administracyjne".

[ 2 ] Był to list pisany zaraz po przyjeździe do Zakopanego, jednocześnie z listem do o. Alfonsa Kolbego. List do o. Alfonsa nosi datę 19 IX 1926.

[ 3 ] Mowa o I Ogólnopolskim Zjeździe Katolickim w Warszawie (28-30 VIII 1926), w którym św. Maksymilian brał udział.