99b

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Kartka poczt. jednostr. zapis. z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Grodno - Polska. - Fotokop.: AN.
[Grodno, przed 17 IX 1926] [ 1 ]

Poproszę o memento w sprawie MI, by odpusty i przywileje uzyskać było można. Zabiegi w Rzymie już zaczęte.

br. Maksymilian

[Dopisek] I o. Bonawentura [ 2 ] chyba nie zostanie w tyle i pomoże coś.

[ 1 ] Zob. Pisma, 99a, przyp. 1.

[ 2 ] O. Bonawentura Podhorodecki.