1017

Ilustrowany Kalendarz Rycerza Niepokalanej na rok 1926

Oryg.: brak. - Druk.: RN 4 (1925) 320.
[Grodno, przed listopadem 1925] [ 1 ]

już na ukończeniu; zaraz po obecnym "Rycerzu" będzie rozesłany.

Stron 112. Cena tylko 50 gr (20 c[en]t[ów] am[erykańskich]).

Do każdych zamówionych:

10 egz[emplarzy] dodajemy 1 egz[emplarz] bezpłatnie

100 egz[emplarzy] dodajemy 15 egz[emplarzy] bezpłatnie

1000 egz[emplarzy] dodajemy 200 egz[emplarzy] bezpłatnie

By ułatwić Sz[anownym] Czytelnikom nabycie kalendarza wysyłamy wszystkim, którzy pobierają 1 egz[emplarz] "Rycerza" wprost od nas, także po 1 egz[emplarzu] kalendarza. Również i tym, którzy pobierają więcej egzemplarzy "Rycerza", poślemy tyleż egzemplarzy kalendarza, ale tylko tym, którzy pobierają mniej niż 10 egz[emplarzy]. Pobierającym 10 egz[emplarzy] i więcej "Rycerza" prześlemy tylko po 1 egzemplarzu i prosimy o zawiadomienie już teraz, ile egzemplarzy mamy przesłać.

Sz[anownych] Czytelników, którzy pobierają "Rycerza" nie wprost od nas, prosimy, by zechcieli co prędzej zgłosić się tam, gdzie "Rycerza" biorą, ile egzemplarzy kalendarza sobie życzą (dla siebie, znajomych, krewnych lub rozsprzedawania).

Wszystkich zaś prosimy, by zechcieli jak najprędzej przesłać też tę drobną kwotę za kalendarz, a kto chce i może niech i co na ofiarkę dorzuci, bo, jak już pisaliśmy, długi zaciągnięte na najkonieczniejsze maszyny wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zdobycie całego świata i każdej duszy z osobna dla Niepokalanej, czyli uszczęśliwienie prawdziwe stałe dusz - oto nasz cel.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze listopadowym z 1925 r.