102

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Zakopane, 29 IX 1926

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

W osobnej kopercie ślę list do Ciebie i w innej do administracji, bo nie wiem, czyś już na one misje nie ruszył.

Warto sprawdzić, które czasopisma otrzymują w zamianę "Rycerza" a zaniedbały przychodzić; i upomnieć się. Przesyłam spis czasopism, którym warto zaproponować zamianą. - Także spis książek które może by się przydały do biblioteki redakcyjnej (zwłaszcza jako lektura duchowna prywatna dla braci). - Zamówiłem przed wyjazdem od OO. Redemptorystów "Żywot" i wszystkie dzieła (z wyjątkiem tych, które mamy) św. Alfonsa Ligourego. Chyba już przyszły. W zamian proponowałem albo zapłatę, albo wzmiankę w "Rycerzu" (do ich uznania). - Zdaje mi się, że prywatna lektura duchownych książek (zwłaszcza niedzielami) przyczynia się dużo do wyrobienia zakonnego braci. -

Do kwoty przeznaczonej na misję (Kruc[jata] Mis[yjna]) [ 1 ] wedle ewidencji administracji trzeba doliczyć 30 zł. które wpłynęły przed prowadzeniem tej ewidencji; w rachunkach to uwzględniłem.

Nowenny do Niep[okalanego] Pocz[ęcia] rękopis jest w przedziałce przy listach.

W górnej szufladzie na lewo w biurku są książki Wyd[awniotwa] Bibl[ioteki] Domu Polskiego. Te trzeba złożyć pod klucz do kufra (klucz w przedziałeczkach środkowej szuflady) [ 2 ]. - Z czasem trzeba będzie sprawić szafkę zamykaną na klucz i tam poklasyfikowane książki i czasopisma z kufra umieścić.

Kiedy wypada Missa mens[ilis] pro Benefactoribus itd. [ 3 ], zawsze powiadamiałem braci, by po rannych modlitwach razem koronkę franciszkańską należną wedle Konstytucji zmówili.

Przyszły 2 klisze do kalendarza. Wiesz co znaczą?

Pierwsza: Najprostszy sposób.

- Panie doktorze prawda, że jestem bardzo blada.

- Rzeczywiście.

- Więc co mam czynić?

- Niech pani sobie zmyje puder z twarzy.

Druga: Doktor

- A czy pan ma apetyt?

Pacjent (z ożywieniem):

- Może pan doktor ma co do zjedzenia.

Tyle co do klisz.

Pewna nauczycielka z Kresów chciała srebrny Medalik Cudowny i artystyczny i coś na ten cel przysłała; przy sposobności warto by kupić. Br. Gabriel [ 4 ] wie o tym (ta, której skradziono 1 000 zł i należność za "Dzieje Duszy".

Ks. Kuleszo z Wilna wydawał kiedyś mariańskie pismo "Zorza Zaranna" [ 5 ] i nie ma już zamiaru wydawać. Obiecał przesłać katalog swych czytelników, by im można wsunąć "Rycerza". Można mu się przypomnieć.

Tenże ks. Kuleszo zorganizował w Wilnie kolportaż "Przewodnika Katolickiego". Warto się wypytać o warunki i pchnąć przy "Przewodniku" też "Rycerza".

Warto napisać do Zarządu Słownego "Narodowej Organizacji Kobiet" Warszawa, Nowy Świat 34, przedstawić ideały MI i "Rycerza" tj., by przez cześć Niepokalanej uzdrowić moralność i przez artykuły odpowiednie pogłębić wiedzę religijną wbrew postanowieniu masonów: "My religii katolickiej nie zwyciężymy rozumowaniem, tylko psuciem obyczajów" (teatr, kino, sztuka, literatura, mody itd.) i zaproponować polecenie członkiniom Organizacji (poparcie w szerzenie - może tak delikatniej), by prenumerowały i szerzyły "Rycerza".

Warto zaproponować zamianę z pismem "Les Annales de Lisieux" [ 6 ] (materiał redakcyjny, bo opis nawróceń).

Może by warto pomyśleć o kolportażu przez "Ruch" [ 7 ] Centrala w Warszawie, adres dokładny na dworcu kolejowy (nie wiem, jak to by poszło).

Przepowiednie pogody dla "Rycerza" (jak w październikowym) są do grudnia na tym samym świstku gazety ("Głos Nar[odu]") [ 8 ] i warto je oddzielić od "Iskierek" [ 9 ].

Skrudlika dziełko o masonerii [ 10 ] przyszło, by o nim zrobić wzmiankę; nie zapomnij czasem, boby się zraził.

Po "Programie MI" w "Rycerzu", albo za gwiazdką (*), poniżej warto dodać, że i do administracji wprost można się zgłaszać, by się wpisać do MI.

Warto polecić administracji, by do wszystkich seminariów duchownych wysyłała "Rycerza" choćby bezpłatnie, bo przecież z tych alumnów będą proboszczowie, od których będzie dużo zależeć. - Dopilnuj też, by czasem nie pominęli polskich biskupów w Ameryce.

Alumn coś trzeciego roku teol[ogii] z Seminarium Śląskiego (Kraków, ul. Kopernika 26) ks. Aleksander Gruzy wpisał się dziś do MI i obiecał szerzyć między kolegami (jest ich 60). Ponieważ to są przyszli pasterze śląska zajmij się bliżej owym Guzym, gdy tam będzie pisywał. Dałem mu 20 dypl[omików] [ 11 ] i tyleż medalików.

Zalewskiego [ 12 ] żadnego nie czekałem: był jeden Zalewski przez coś miesiąc i trzeba było go z tego samego powodu, "wystąpić".

Oj ta falcówka!!

Chyba nie wiesz, że lekarz wyznaczył mi na kurację minimum 3 miesiące i mówił, że stan o. Hugolina [ 13 ] był lepszy, któremu prolongował do 6 miesięcy.

Mierz więc na dalszą metę.

Memento.

Twój

br. Maksymilian

[Dopiski] Franuś przyjechał?

O. Witalis [ 14 ] był?

O. Edmund [ 15 ] zna mój adres; był w Grodnie?

Utrzymanie z leczeniem się kosztuje do 10 zł dziennie; intencje z "Rycerza" od 5 do 10 ślij.

[ 1 ] Zob. Pisma, 107, przyp. 16.

[ 2 ] Książki z serii "Biblioteka Domu Polskiego" wychodziły trzy razy w miesiącu w latach 1925-1939. Redaktorem i wydawcą był Ignacy Płażewski. Św. Maksymilian spełniał polecenia ówczesnych Konstytucji, które mówiły: "Książek o treści niemoralnej lub nieprzyzwoitej, albo zakazanych przez Kościół Rzymski nie wolno przechowywać ani w bibliotekach, chyba że pod zamknięciem, ani tym bardziej w celach pod ciężkimi karami, nakładanymi przez wizytatorów" - zob. Constitutiones Urbanae Ordinis Minorum Conventualium S[ancti] P[atris] Francisci, Mechliniae 1880, cap. V, tit. 11, n. 4. "Biblioteka Domu Polskiego" nie podpadała ściśle pod te rygory, ale Święty był zdania, że "zwyczajne powieści są pisane dla ogółu, a nie dla zakonników" - zob. Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 1983, n. 239.

[ 3 ] Msza za zmarłych Braci, Siostry, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu - we wspólnocie zakonnej OO. Franciszkanów odprawia się ją w każdym miesiącu. W tym samym dniu, z nakazu ówczesnych Konstytucji, klerycy odmawiali psalmy pokutne, a bracia koronkę franciszkańską - zob. Konstytucje Urbańskie, cap. III, tit. 7, n. 10.

[ 4 ] Br. Gabriel Siemiński.

[ 5 ] Polska Bibliografia Maryjna od roku 1903 do 1955 Z. Szostkiewicza i S. Wesołego, Roma 1956, nie notuje takiego czasopisma. Chodzi o "Gwiazdę Zaranną" i jej redaktora ks. Adama Kuleszo.

[ 6 ] "Les Annales de Sainte Thérèse de Lisieux" - miesięcznik, wychodzi w Lisieux od 1924 r.

[ 7 ] Poprzez kioski powstałego w 1918 r. Polskiego Towarzystwa Księgarń Kolejowych "Ruch" SA, działającego początkowo wyłącznie na dworcach i stacjach PKP.

[ 8 ] "Głos Narodu" - dziennik polityczno-społeczno-literacki, wydawany w Krakowie w latach 1893-1939 związany z Kurią Biskupią; założony przez Józefa Rogosza (1844-1896).

[ 9 ] Dział w RN pt. "Iskierki" zawiera krótkie wiadomości z Polski i ze świata.

[ 10 ] M. Skrudlik, Z tajemnic masonerii, Warszawa 1927 - zob. rec. RN 5 (1926) 346.

[ 11 ] Dyplomików MI.

[ 12 ] Zob. Pisma, 866, G.

[ 13 ] O. Hugolin Czyż.

[ 14 ] O. Witalis Jaśkiewicz.

[ 15 ] O. Edmund Dulik.