1022

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" 2 (1926) 2.

[Grodno, przed 1926]

Po raz drugi udaje się w szeroki świat mały "Kalendarz Rycerza Niepokalanej". Zeszłoroczny w krótkim czasie się wyczerpał; obecnie więc wychodzi on w ilości dwa razy większej.

Byli jednak i tacy, którzy gniewali się na ten skromny kalendarz. Kto taki? Panowie masoni. Głośno krzyczeli oni przeciw niemu w jednej z najpopularniejszych swych gazet w Ameryce [ 1 ]. Przez to jednak tylko dodają nam oni zachęty, bo widać Niepokalana i przez swój kalendarzyk raczyła wydatnie biednym duszom dopomóc, kiedy słudzy szatana tak się gniewają.

Do tych wszystkich, którzy te słowa czytać będą, zwracamy się tutaj z gorącą prośbą, by wedle sił szerzyli cześć Niepokalanej wszędzie i zawsze. A ponieważ i "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" to ma na celu, niech nie opuszczą żadnej sposobności, by on się dostał wszędzie.

Cena tylko 50 gr (20 c[en]t[ów] am[erykańskich]) za egzemplarz.

Kto zamówi:

10 egz[emplarzy] - otrzyma 1 egz[emplarz] bezpłatnie

100 egz[emplarzy] - otrzyma 15 egz[emplarz] bezpłatnie

1000 egz[emplarzy] - otrzyma 200 egz[emplarz] bezpłatnie

Niech więc każdy postara się chociaż 10 egz[emplarzy] rozsprzedać, jeżeli nie 100 lub więcej, pomiędzy krewnymi, bliskimi lub znajomymi.

Zamówienia wysyłać pod adresem:

Administracja "Rycerza Niepokalanej", OO. Franciszkanie,

GRODNO (Polska)

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zob. Pisma, 1002, przyp. 1.