104

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Zakopane, 12 X 1926

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Znowu piszę chaotycznie, ale cóż kiedy "nie mam czasu". Zdziwisz się może, że mi czasu brak, ale po odliczeniu i 5 godzin na werandowanie, i czasu na jedzenie, i quoad animam [ 1 ] rozmyślania itd. naprawdę czas wypełniony.

Do Rzymu w sprawie błogosławieństwa dla "Rycerza" już napisałem [ 2 ]; czas już rozesłać i do biskupów, więc zredaguj to. Warto podać tam nasz cel: podbić każdą duszę Niepokalanej, i rację, bo masoneria uchwaliła: "My religii katolickiej nie zwyciężymy rozumowaniem, tylko psuciem obyczajów", co sprytnie wykonuje przez literaturę, sztukę, teatry, kino, mody itd. a historycznie stwierdzoną jest rzeczą, że kto pokocha Niepokalaną, albo nie padnie w błoto, albo jeżeli padnie, rychło powstaje i wszystkie nawrócenia mają początek u tej Pośredniczki wszelkich łask; że do 40 000 nakładu doszedł "Rycerz" (bo chociaż teraz mniej [się drukuje] jak zwyczajnie z końcem roku, to jednak doszedł był i do tego nakładu w ciągu roku); i że cena bardzo niska. Można zaznaczyć, że prosimy o błogosławieństwo celem zamieszczenia go. w numerze grudniowym. - Rozesłać do wszystkich biskupów i metropolitów, i ordynariuszy, i sufraganów, i do biskupa gdańskiego O`Rourke [ 3 ] (i "Rycerza" jemu słać), bo on dał już Milicji błogosławieństwo, a i w Gdańsku są Polacy - i do amerykańskich biskupów polskich (Plagensa [ 4 ] i Rhodego [ 5 ].) - To już pilne [ 6 ], by zwłaszcza z zagranicy przyszło na czas, aby można zamieścić w numerze grudniowym, który przecież jako propagandowy więc i o większym nakładzie, bidzie musiał być prędzej złożony.

Do organów diecezjalnych (z Kurii warto się też zwrócić z prośbą o łaskawą wzmiankę o "Rycerzu" z okazji pierwszego pięciolecia i tam podać cel, racje, nakład 40 000, taniość w takiej formie, by mniej ruchliwy redaktor mógł wygodnie nawet żywcem zamieścić oczywiście też w grudniowym numerze tych pism, więc i z tym już nie za wcześnie. W odezwie do proboszczów też nasz cel, racje, nakład, taniość no i procent [ 7 ] podać warto, bo mówi mi tu ksiądz: "Gdybym ja wiedział, jaka w tym jest idea wzniosła, to bym też szerzył "Rycerza". Przyszedł i do nas numer okazowy, ale tyle pism go przesłało, że nie zwracało się uwagi".

Co do pieniędzy dla mnie. Lepiej z Wydawnictwa przesyłać. W tym miesiącu ze 100 zł. Po ostatniej wizycie (2 z rzędu) lekarz przepisał mi 2 lekarstwa, które mnie kosztują 3 zł dziennie!!!

Cześć Niepokalanej, że kalendarz gotów. Br. Bogumiłowi [ 8 ] warto kupić [podręcznik] dla samouczących się rysowników, ma żyłkę po temu.

Lekarz powiedział mi, że i zimę tu przesiedzieć muszę i dowodził to stanem płuc i faktem, że i o. Hugolin [ 9 ], choć jego stan zdrowia był lepszy, jednak kilka miesięcy siedzieć musiał. Mierz więc na jak [naj]dalszą metę [ 10 ], bo kto wie, co po zimie powie? Planuj sam cały podbój świata całego [dla] Niepokalanej, jakobym ja już nie żył.

Poczciwym braciom jutro napiszę i kupkę spraw administracyjnych poślę. Teraz tylko bardzo dziękuję za życzenia, które mi oni przesłali - poczciwe dzieci, niech ich Niepokalana ma w swej opiece.

"Memento" et mei [ 11 ].

Twój

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Do Jegera [ 12 ] rysunek na kliszę posłałem.

Odsyłam przesłany ekspresem rękopis. Warto go zamieścić w "Rycerzu" jako od naszego korespondenta z Asyżu. On lubi czasem coś przesłać. Tak się zachęci. Trzeba będzie wprawdzie coś popoprawiać, ale zawsze to świadek naoczny [ 13 ].

Dałem nieco "Rycerza" do księgarni pocztowej i ogłoszenie. Otóż mówi mi sklepikarz, że za wielkie ogłoszenie i w oknie się nie zmieści. Może by warto i mniejszych trochę zrobić. Jak uważasz zresztą.

Ja teraz już mniej pisał o tych sprawach będę, bo com nie dopowiedział w Grodnie, to chyba już dopisałem. Teraz módl się [ 14 ] do Niepokalanej, by Ona sama raczyła kierować każdą myślą, słowem i czynem i dzielnie a sprytnie poczynaj.

[ 1 ] Co do duszy.

[ 2 ] List się nie zachował.

[ 3 ] Bpa Edwarda O’Rourke.

[ 4 ] Bpa Józefa Plagensa.

[ 5 ] Bpa Pawła Rhodego.

[ 6 ] W oryginale wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 7 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 8 ] Br. Bogumiłowi Cieciórze.

[ 9 ] O. Hugolin Czyż.

[ 10 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 11 ] Pamiętaj i o mnie [we Mszy św.].

[ 12 ] Nie wiadomo, o jaką firmę chodzi. W Grodnie nie było takiego zakładu. Prawdopodobnie firma warszawska, istniejąca przez krótki czas.

[ 13 ] RN 5 (1926) 270-273 zamieścił artykuł ks. Stanisława Marchewki pt. Otwarcie uroczystości jubileuszowych franciszkańskich w Asyżu. Prawdopodobnie ks. Marchewka przesłał inny artykuł z Asyżu, ale z braku miejsca artykuł nie został wydrukowany.

[ 14 ] W oryginale wyrazy podkreślone czterokrotnie.