1041

Która religia jest Chrystusowa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) 195-196.

[Grodno, przed lipcem 1926] [ 1 ]

Dwa czy trzy miesiące temu w poczekalni lekarza toczyła się ożywiona rozmowa, jak to źle się dzieje, ile nieuczciwości, jak by to wszystko się zmieniło, gdyby wszyscy byli gorliwymi katolikami, co nas czeka po śmierci i o niebie.

- Ale kto się tam dostanie? - westchnęła jedna z pań.

- Kto zechce - odrzekłem - tylko ci pójdą na potępienie, którzy koniecznie tam iść chcą, bo więcej trzeba znieść dla piekła niż dla nieba; słowem, wedle dobrowolnego wyboru każdy ma już na tym świecie przedsmak nieba albo piekła. - Przepraszam, jeżeli można spytać, czy pani jest katoliczką?

- Ma się rozumieć, katoliczką jestem.

- To tym łatwiej nam się zrozumieć.

- A gdyby kto nie był katolikiem? - wtrąciła druga pani. - Ja na przykład jestem prawosławną.

- Wtedy musimy sięgnąć głębiej. Wszyscy ludzie są sobie braćmi, a prawosławni nawet tegoż samego Chrystusa Pana czczą. Nie można by jednak powiedzieć, że religia prawosławna to także religia, którą Chrystus Pan założył.

- A to dlaczego?

- Bo prawda jest tylko jedna, tak i nie - nie może być razem prawdą. Otóż my twierdzimy, że Ojciec św. jest widzialną głową Kościoła Chrystusowego, prawosławni zaś temu przeczą. Nie mogą być obydwa te zdania prawdziwe.

- Słusznie.

- Otóż Chrystus Pan wiedział, że nastąpią różne odszczepieństwa i dał jasną normę, po której możemy poznać Jego Kościół, zwracając się bowiem do św. Piotra rzekł: "Ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój" [Mt 16,18]. Jego więc Kościołem jest ten, który na tej opoce się wspiera, a następcami św. Piotra to nie carowie rosyjscy, ale papieże.

M[aksymilian] K[olbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze lipcowym z 1926 r.