1052

[Wyjaśnienie]

Oryg.: rkps AN. Dopisek do protokołu z zebrania koła Milicji Niepokalanej braci w Niepokalanowie 2 II 1928.
[Niepokalanów, 2 II 1928]

Wziąwszy pod uwagę fakt, że: 1) do MI należą księża i dygnitarze kościelni, i 2) kierunek akcji dążącej do zbawienia i uświęcenia dusz wymaga fachowego wykształcenia teologicznego, wyjaśniam, że Koło MI Braci Wydawnictwa nie może być uważane za Centralę.

Nie przeszkadza to jednak jemu, jak każdemu innemu kołu: 1) podawać Dyrekcji MI wnioski dotyczące całej MI, i 2) jako Kołu Wydawnictwa w szczególny sposób pracować nie tylko nad produkcją "Rycerza", ale też nad jego rozpowszechnieniem i to na dużą skalę.

O. Maksymilian