1054

O o. Wenantym

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
[Kalwaria Pacławska, ok. 23 II 1928] [ 1 ]

1) - Br. Aleksander Misiński (z Nowosiółek):

- Cichy, spokojny, jako kleryk często chodził odwiedzać P[ana] Jezusa (przy chórku). Przykładny zakonnik.

- Spokojny przy chorobie, świątobliwy kapłan.

(Obecny komendant, krewny [ 2 ]), był też jego brat i wziął zegarek, poduszkę i inne rzeczy.

2) - Kronika konwentu kalwaryjskiego str. 280-281.

- Katechetą jego ks. Boczar.

Akta Konwentu A str. 150 przez o. Alojzego [ 3 ] prowincjała.

Dyspozycja biografii pt. Zza furty klasztornej.

A) Przed wstąpieniem do Zakonu:

R[ozdział] I Lata dziecięce, tj. w domu rodzinnym: Urodziny. Rodzice. Chrzest. Wychowanie rodzinne. Pierwsza Komunia św. Opinia u innych. Szkoła powszechna.

Źródła: A) Zeznania rodziców, krewnych, znajomych, sąsiadów, ks. proboszcza, nauczycieli, współkolegów, kolegów szkolnych.

B) Fotografie wioski, domu rodzinnego, rodziców, kościoła, w którym był chrzczony i samego Sługi Bożego osobno lub w grupie. - Żądać od wyżej wymienionych lub sprowadzić.

C) Spisać nazwiska i adresy i zeznawających, i tych, o których zeznający wiedzą, że mogą co o o. Wenantym wiedzieć czy bezpośrednio, czy skądkolwiek, celem zebrania i od nich zeznań lub jakichkolwiek pamiątek.

D) Listy i jakiekolwiek skrypty zebrać.

[Rozdział] (II - W szkole)

[Rozdział] III - W seminarium

Źródła: 1) Zeznania (oprócz jak pod I A zwłaszcza z czasów wakacyjnych) profesorów semin[arium], zwłaszcza ks. prefekta Boczara (może i inni byli), kolegów ze wszystkich lat i innych, służby, mieszkańców domu, gdzie się stołował.

Na Kalwarii - śmierć (br. Jakub w Krośnie wie coś więcej). Umarł wieczorem? (Jaś, służący, teraz w Nowosiółkach) w konwencie: o. Kazimierz [ 4 ], o Szymon (?) [ 5 ].

Wójt - ostatnie kazanie, o niebie, bardzo ładnie mówił.

Leczył lekarz Górski (?) w Rybotyczach.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zob. Pisma, 1053, przyp. 1.

[ 2 ] Wojciech Patynek.

[ 3 ] O. Alojzego Karwackiego.

[ 4 ] O. Kazimierz Siemaszkiewicz.

[ 5 ] O. Szymon Łaś.