1055

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 7 (1928) okładka numeru kwietniowego.
[Niepokalanów, przed kwietniem 1928]

Dzielimy się z Czytelnikami radosną nowiną, że mimo tylu uchybień naszych, wynikłych z przenosin Wydawnictwa z Grodna do Niepokalanowa (p[oczta] Teresin Soch[aczewski]) - jednak nakład "Rycerza" nie tylko się nie umniejszył, ale ustawicznie rośnie i dobiegł już obecnie do 70 000 egzemplarzy. Marzeniem naszym - i Waszym, Czytelnicy - jest, by w bieżącym już roku do 100 000 dobił... Ileż wtedy dusz nieśmiertelnych do Niepokalanej przylgnie, ile z dobroci Jej matczynego serca pełną dłonią czerpać będzie!... Czytelniku, w wielkiej mierze od Ciebie to zależy! Jeśli Niepokalaną kochasz, jeśli wdzięcznością ku Niej serce Twe płonie - przyczyń się do tego co sił! Podsuwaj, zachęcaj, nakłaniaj. Ustnie i listownie. Opłaci się trud taki! Niepokalana Ci go nie zapomni! - Niechże wszyscy Czytelnicy "Rycerza" gorliwymi będą! W zdobywaniu świata dla Niepokalanej!...

Obecnie, z wiosną, musimy przystąpić do rozbudowy Niepokalanowa. Ciasna hala mieszkalna, służąca zarazem i za sypialnię, i za refektarz, i wszystko - musi być uzupełniona przez osobne klasztorne celki i poszczególne lokale. A i kaplica stanowczo za ciasna. Nawet pracownia rozbudowy się domaga. Wszystko krzyczy: cegieł, desek!... Kto by tedy z Czytelników "Rycerza" mógł nam dopomóc w uzyskaniu materiału budowlanego lub obeznany z tym będąc, informacji co do taniego zakupu nam udzielić - niech z miłości ku Niepokalanej łaskawie to uczyni. I ten trud, dla Jej dzieła poniesiony, się opłaci!

Od czasu przeniesienia Wydawnictwa do Niepokalanowa każdego dnia w kaplicy naszej zanosimy modły za Dobrodziejów "Rycerza". Kto w jakikolwiek sposób pomoc nam niesie, z modlitwy tej korzysta.

Również codziennie modlimy się w kapliczce naszej w intencjach tych, które nam Czytelnicy nadsyłają i przedkładamy je wszystkie razem Niepokalanej, niezależnie od tego, czy były już w "Rycerzu" ogłoszone, czy dla braku miejsca i nawału pracy jeszcze nie były. Tak więc obecnie każda prośba do Niepokalanowa przesłana znajduje zaraz ustawiczne, bo co dnia powtarzane, poparcie w modlitwie wspólnej. Czynimy, co w naszej mocy, resztę Niepokalanej zostawiając...

[O. Maksymilian M-a Kolbe] [ 1 ]

[ 1 ] Autorstwo prawdopodobnie samodzielne, choć możliwy współudział o. Alfonsa Kolbego w redakcji stylistycznej.