106

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Zakopane, 15 X 1926

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Wedle obietnicy odpisuję braciom i przesyłam nieco kawałków administracyjnych. ale i co do Ciebie słów kilka.

Były kupione czeki dla "Pochodni" i zapłacone prawdopodobnie z konta PKO "Pochodni". Ponieważ jednak PKO "Pochodni" nie liczy się jako ścisłe jej, popatrz do księgi kasowej "Pochodni", czym ten wydatek wpisał. Jeżeli nie, sprawdź wysokość sumy wpłaconej (z wyciągu kontowego i jest też osobny odcinek w tejże półce "Pochodni") i wpisz, a zarazem powiedz br. Gabrielowi [ 1 ], że ten wydatek już zapisany, bo on się mnie o to pyta, chcąc wpisać do swojej księgi podręcznej (co będzie już zbyteczne).

Jaki jest stan kasy Krucjaty? [ 2 ]

Duży był obrót we wrześniu?

Kalendarz warto rozesłać do jak największej ilości czasopism z załączoną karteczką (jak roku uprzedniego zrobili OO. Jezuici): "Prosimy o przychylną (albo łaskawą) wzmiankę" (oczywiście do jezuickich pism nie, bo oni mają swój kalendarz).

To nam może zjednać takich, którzy o "Rycerzu" jeszcze nie wiedzą. Taka np. "Gazeta Grudziądzka" [ 3 ] (Piasta) [ 4 ] ma do 80 000 czytelników. To warto zrobić jak najprędzej [ 5 ], by gazety i czasopisma ogłaszały wcześnie (zwłaszcza zagraniczne) kalendarz. - O ile w kalendarzu nie ma podanej jego ceny, (nie wiem, bo mój sprzedany), to warto na owych karteczkach ją zaznaczyć (za granicę - zagraniczną cenę).

Myślałem z nowy rokiem naprzód kupić wagon 20 000 kg papieru, a potem spłacić dług Warszawie tj. 28 500 zł [ 6 ] choćby w części, gdyby się nie dało w całości.

Kończę, bo 9.37 wieczór, a ja jeszcze medytacji nie mam, a tu trzeba dużo spać.

Niech Niepokalana sama kieruje Twoją działalnością dla Niej. Módl się i rób jak uważasz dla MI i "Rycerza".

Oremus ad invicem [ 7 ]

Twój

br. Maksymilian

[Dopiski] Czy o. Edward [ 8 ] się nie pogniewał, żem go jubilatem nazwał w życzeniach?

5 kompletów RN i komplet redakcyjny od początku "Rycerza" warto dać oprawić, bo może jaki numer zaginąć.

[ 1 ] Br. Gabrielowi Siemińskiemu.

[ 2 ] Zob. Pisma, 107, przyp. 16.

[ 3 ] "Gazeta Grudziądzka" - pismo informacyjno-polityczne, wydawane w Grudziądzu w latach 1894-1939 dwa razy w tygodniu, założone przez dziennikarza i działacza ludowego Wiktora Kulerskiego. Nakład w 1903 r. - 52 tys., w 1914 r. - 128 tys., w 1930 r. - 92 tys.

[ 4 ] Polskie Stronnictwo Ludowe - "Piast" utworzone w Tarnowie w 1914 r., skupiało się wokół tygodnika "Piast", ukazującego się w Krakowie w latach 1913-1939 i 1945-1949. Ze stronnictwem tym współpracowała także "Gazeta Grudziądzka".

[ 5 ] W oryginale wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 6 ] W czerwcu 1925 r. zaciągnięto pożyczkę w klasztorze warszawskim w wysokości 28 500 zł na inwestycje (kupno maszyny drukarskiej).

[ 7 ] Módlmy się za siebie nawzajem.

[ 8 ] O. Edward Kustroń.