1066a

Od Redaktora [ 2 ]

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 2 (1931) nr 3 (marzec), okładka. Ponadto druk. z niewielkimi zmianami jako ulotka załączana do "Mugenzai no Seibo no Kishi". - Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.
[Nagasaki, przed marcem 1931] [ 1 ]

"Mugenzai no Seibo no Kishi" powoli się rozwija, przybywają maszyny drukarskie, przybywają pracownicy, i nadeszła pora, że trzeba się starać o stałe miejsce zamieszkania.

W Polsce przed trzema laty "Rycerz" otrzymał jako ofiarę 12 tysięcy tsubo ziemi. Na tym terenie stoi obecnie kaplica i klasztor dla zakonników, pracujących przy "Rycerzu", którego nakład wzrósł do 400 000 egzemplarzy. Jest tam też gimnazjum darmo kształcące ponad 100 kandydatów na misjonarzy - szkoła średnia i internat. Miejsce to zwie się Niepokalanów, to jest "święte miejsce Niepokalanej".

Okazała się i w Japonii konieczność zbudowania takiej samej Zagrody. W tym celu napisałem odezwę [ 3 ] w grudniowym numerze polskiego "Rycerza" z prośbą o ofiary dla "Mugenzai no Seibo no Kishi". I pomimo zastoju gospodarczego oraz szkód poniesionych podczas wojny światowej, mimo słabego stanu waluty - czytelnicy polskiego "Rycerza" chętnie przysłali ofiary dla "Mugenzai no Seibo no Kishi". Wierzę, że wielu Japończyków, znających i kochających Matkę Bożą albo też pragnących Ją poznać, chętnie złoży ofiarę na budowę "świętego miejsca Niepokalanej". Dlatego to po raz pierwszy załączając czek do "Mugenzai no Seibo no Kishi" ośmielam się prosić Was o ofiary w imię miłości Niepokalanej, dla zdobycia wszystkich japońskich dusz dla Niepokalanej, dla Matki Bożej, dla Jezusa Chrystusa.

Uwaga: 1) Proszę zapytać w urzędzie pocztowym o sposób przesyłania pieniędzy czekami.

2) Czytelnicy z zagranicy nie mogą używać czeków, proszę więc o przesłanie ofiar wprost do Administracji "Mugenzai no Seibo no Kishi".

Maksymilian Korube [ 4 ]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze marcowym japońskiego RN z 1931 r.

[ 2 ] Tytuł ulotki brzmi inaczej, mianowicie: Prośba.

[ 3 ] Zob. Pisma, 251; por. 250.

[ 4 ] Ulotka nosi następujący podpis: "OO. Franciszkanie od Niepokalanej (w języku japońskim: Mugenzai no Seibo Francisko Kai) | O. Maksymilian Korube".