1071b

Co jest celem Rycerstwa Niepokalanej?

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 3 (1932) 121-122. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.
[Mugenzai no Sono, przed majem 1932] [ 1 ]

Otwiera oczy ludziom mającym fałszywe pojęcie o religii, poucza o pięknie bohaterskiej cnoty ludzi żyjących na tym świecie; pragnącym szczerze prawdy staje się przewodniczką, by nie zbądzili w dążeniu do najważniejszego ponad wszystko ostatecznego celu; oczyszcza dusze i jak przyjaciel zachęca do postępowania drogą cnoty - oto cele Rycerstwa Niepokalanej!

Ludzie bez różnicy narodowości i rasy powinni iść drogą cnoty. Choć wie się o tym, praktyka cnoty nie jest łatwa. Jak powiada pewien mędrzec starożytnego Rzymu: choć wie się o pełnieniu obowiązków i czynieniu dobrze, słaba wola łatwo poddaje się namiętnościom i nie zdając sobie nawet sprawy skłania się do złego [ 2 ]. Jak bardzo odpowiada rzeczywistości to dawne powiedzenie!

Rycerstwo Niepokalanej daje silną pomoc, aby słuchać głosu rozumu i postępować drogą cnoty. Wzniosłe są polecenia rozumu, ale by je praktykować, trzeba pokonać wiele trudności, znieść wiele niewygód, braków i ofiar. Kto wszystko to zniesie i nie ulegnie pożądliwościom, dojdzie do odkrycia prawdy i zrozumienia, że trzeba mu starać się najusilniej, aby dojść do ostatecznego celu człowieka.

* * *

Kto chce należeć do Rycerstwa Niepokalanej, niech prześle do Mugenzai no Sono swoje nazwisko i adres. W ciągu dwu tygodni poślemy mu dyplomik i medalik Niepokalanej.

Po otrzymaniu dyplomika i medalika, trzeba przystąpić do spowiedzi i Komunii św., medalik zawiesić na szyi i odmówić akt ofiarowania się Niepokalanej, wyżej umieszczony, a przez to dostąpi się wyżej wymienionych odpustów.

Ci, którzy nie są katolikami - niestety - dopiero po chrzcie św. mogą do Rycerstwa Niepokalanej należeć, i stąd najpierw muszą zacząć od przygotowania do chrztu.

Korube

[ 1 ] Zamieszczone w numerze majowym japońskiego RN z 1932 r.

[ 2 ] Zapewne mowa o znanym stwierdzeniu Owidiusza w Metamorfozach 7, 20-21: "Video meliora proboque, deteriora sequor" ("Widzę dobro i pochwalam je, a naśladuję zło").