1074

Mamusi niebieskiej na Imieniny

Oryg.: brak. - Druk.: RN 12 (1933) 258.

[Na morzu], 16 VII [ 1 ] 1932

Czegóż ci mam życzyć, czegóż Ci życzyć mogę? Tak bym pragnął zebrać jak najwięcej jak najbardziej miłych Ci życzeń, by Ci przyjemność sprawić, ale nie wiem, co i jak i... staję niemy...

O Niepokalana Maryjo, życzę Ci - a wiesz sama, że z serca - z całego biednego mego serca - życzę Ci wszystkiego, czego sobie sama życzysz; życzę Ci wszystkiego, czego Ci dzisiaj Twój Boski, lecz prawdziwy i nieskończenie Cię kochający Syn Twój Jezus życzy; życzę Ci [tego], czego Ci Twój Boski Dziewiczy Oblubieniec Duch Święty dzisiaj życzy; życzę Ci, czego Ojciec Niebieski, czego cała Trójca Przenajświętsza Tobie życzy.

Cóż Ci więcej jeszcze, o moja Mamo, o moja cała Nadziejo, mam życzyć?

Życzę Ci [tego], na co tylko moje biedne serce przy Twej pomocy się zdobywa, zdobyć się może, lub mogłoby się zdobyć...

Czegóż Ci jeszcze życzyć, o Pani moja, Pani świata, nieba; o Matko samego Boga?

Maleńkie to, drobne, ale Tobie miłe, co powiem:

Życzę Ci, byś jak najprędzej, jak najdoskonalej mnie posiadła - a ja Ciebie. Bym był jak najprędzej naprawdę bezgranicznie, bezwarunkowo, całkowicie, nieodwołalnie, wiecznie Twój, a Ty - moja.

I jeszcze Ci życzę, byś tak samo posiadła każde serce bijące na całej kuli ziemskiej, w całym wszechświecie i to jak najprędzej, jak najprędzej, jak naprędzej; byś tak samo posiadła serca wszystkich i każdego z osobna, którzy będą i to już od samego zarania ich życia i - na wieki. I co jeszcze?

... Nie wiem...

Z dala od Ojczyzny, między annamickim Sajgonem a chińskim Hongkongiem, na spienionych falach szumiącego morza, trawiony spiekotą - dla Ciebie

M[aksymilian] K[olbe]

[ 1 ] Dnia 8 IX 1932 św. Maksymilian był na miejscu, w Nagasaki. Podróż w sprawie Niepokalanowa indyjskiego odbył w 1932 r., ale znacznie wcześniej, mianowicie odcinek Sajgon-Hongkong przebył w dniach 16-18 VII 1932. Przypuszczać można, że Święty napisał przytoczony tu tchnący poezją fragment w uroczystość MB Szkaplerznej, 16 VII 1932. Data: 8 IX 1932 pochodzi zapewne od redakcji "Rycerza Niepokalanej" i podyktowana była względami natury czysto praktycznej.