1077a

Gdybyście nie przyjechali, byłbym jeszcze poganinem [ 2 ]

Oryg.: rkps AN. Dwie karty jednostr. zapis. w jęz. polskim oraz dwie karty jednostr. zapis. w jęz. włoskim, a także kopie ms. współczesne Autorowi w jęz. polskim i w jęz. włoskim.

Nagasaki, 11 II [19]33 [ 1 ]

Maryja

W miesiącu maju obchodziliśmy drugą rocznicę naszego przyjazdu do Nagasaki. Na obiedzie siedział przy mnie Amaki, młodzieniec, który u nas się nawrócił. Przypominaliśmy sobie, jak Niepokalana nas prowadziła i osadziła na ziemi japońskiej i w Nagasaki.

Między innymi młodzieniec ów tak się wyraził: "Anata gata kimasen deshitara, watakushi wa mata shinja ni naranakatta desho" [ 3 ], tj.: Gdybyście byli [ 4 ] tu nie przyjechali, to byłbym jeszcze poganinem.

Tyle było w tych słowach szczerości i wdzięczności ku Niepokalanej i nam Jej narzędziom, że mimo woli cisnęły się do głowy myśli: chociażby nikt więcej się nie nawrócił oprócz tego jednego, warto było przedsięwziąć dotychczasowe trudy i ponieść poniesione ofiary [ 5 ], i dużo, dużo więcej jeszcze poświęcić, boć to dusza przecież.

Ale Niepokalana sprawiła, że po tym pierwszym chrzcie jeszcze dwóch naraz się ochrzciło, a niedawno znowu trzech, czwarty zaś u nas przygotowawszy się w Osace dostąpił łaski chrztu św. Prócz tego, tyle listów głosi przepotężne dzieła Niepokalanej

w duszach, że żal tylko, iż nie jesteśmy w stanie nabyć więcej maszyn i papieru i rozrzucić więcej "Rycerza Niepokalanej".

Cześć Niepokalanej za wszystko, co zdziałała, działa i zdziała.

Rycerz Niepokalanej

[ 1 ] Data na początku tekstu w maszynopisie.

[ 2 ] Jest to prawdopodobnie krótki artykuł przeznaczony do włoskich czasopism zakonnych.

[ 3 ] Tekst japoński różni się nieco w obu rękopisach, a nawet w obu maszynopisach.

[ 4 ] Wyraz opuszczony w maszynopisie.

[ 5 ] W maszynopisie opuszczono: "i ponieść poniesione ofiary".