1088

Wiedza

Oryg.: brak. - Druk.: RN 13 (1934) 101.
[Mugenzai no Sono, przed kwietniem 1934] [ 1 ]

Nie w Japonii to było.

W wagonie kolejowym spotkałem się z jakimś panem, który ogromnie sławił wiedzę i zdawałoby się, że o wszystkim gotów był decydować. Spytałem go, która to wiedza tak pewna już siebie? Podał medycynę. Musiałem mu przedstawić, że jeśli która, to właśnie medycyna jeszcze w dużej części po omacku chodzi.

* * *

Lecz i więcej można znaleźć ludzi, którzy prawie ubóstwiają wiedzę dzisiejszą, jak niegdyś w starożytności w różnych krajach ubóstwiano słońce, kamienie, drzewa, zwierzęta itp.

Prawdą jest, że dzisiejsza wiedza znalazła odpowiedź na szereg zagadnień, ale też nie możemy się łudzić, że za lat 100, a może i 50, pokolenie ówczesne spoglądać będzie z pewnym politowaniem na wyniki dzisiejsze, tak jak my spoglądamy na zdobycze wiedzy przed dziesiątkami lat. A może zarzucą nam jeszcze, że niedostatecznie wykorzystaliśmy warunki i nie zdobyliśmy wszystkiego, cośmy zdobyć mogli, a może i powinni?

W każdym razie zawsze porównując ilość rozwiązanych zagadnień z tymi, na które niejasne tylko mamy odpowiedzi albo w ogóle nie możemy jeszcze ich znaleźć, przyznać musimy, że cała ta tak głośno sławiona dzisiejsza wiedza, to dopiero małe dziecię w kolebce. Słusznie wyraził się profesor uniwersytetu w Rzymie Goretti, jezuita, że badając zjawiska przyrodnicze, dochodzimy najwyżej do czwartego lub piątego "dlaczego", a potem nie potrafimy znaleźć już odpowiedzi. Na przykład: spadnie mi pióro. Dlaczego spadło? Bo ziemia przyciągnęła. A dlaczego ziemia przyciągnęła?... dlaczego ciała się przyciągają? I tu już nie potrafimy dać pewnej odpowiedzi. Mamy tylko różne przypuszczenia. Więc już na drugim "dlaczego" utykamy. Kiedyż zaś dobijemy do setnego, tysięcznego i tak dalej "dlaczego"? Doprawdy więc wiedza jest dopiero w powijakach.

* * *

Nie chciałbym nikogo zniechęcać do wiedzy, owszem, kto ma ku temu sposobność, niech studiuje i bada jak najwięcej, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

Pierwsze, byśmy nie przeceniali wiedzy i potrafili zdobyć się na pokorne wyznanie, że wiele, bardzo wiele tajemnic jest i będzie dla nas zakrytych. Gdy zaś chodzi o tajemnice, zawierające w sobie pojęcia nieskończoności, jak Bóg, Boże życie itp., nigdy nie potrafimy skończonym rozumem ich zgłębić.

Po drugie: że nierozumny byłby ten, kto by, utonąwszy w badaniu atomu czy innego szczegółu wiedzy, zapomniał o celu ostatecznym swego życia i środkach do niego wiodących i dopiero na łożu śmierci zastanawiał się, czy jest jakie życie po śmierci lub nie.

M[aksymilian] K[olbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze kwietniowym z 1934 r.