1094a

[Upodobnienie się do Niepokalanej]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Na odwrocie tekst oznaczony jako nr 1094.
[Mugenzai no Sono, około 12 VI 1934] [ 1 ]

Im dusza bardziej upodobni się do Niepokalanej, tym bardziej staje się mater Iesu in corde suo supernaturaliter - nihil in effectu quod non in causa - ita Iesu, ut mater Eius supernaturaliter et naturaliter. Per amorem Iesu divinisatio sicut Pater e[s]t principium Trinitatis in ordine supernaturali.

Ordo supernaturalis, gratia q[uia] infinitum.

Supernaturaliter mater Iesu ex Patre et Filio et Spiritu S[ancto] [ 2 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Notatka powyższa powstała prawdopodobnie w tym samym czasie, co notatka nr 1094.

[ 2 ] Nie podajemy polskiego tłumaczenia ze względu na to, że notatka nie jest wykończona i siła wyrażeń tutaj użytych leży w terminologii łacińskiej, czego j. polski nie oddaje.